И Община Добричка няма да подкрепи бизнес плана на местното „ВиК“ дружество

сградата на Община Добричка

Представителят на Община Добричка ще гласува с „въздържал се” при съгласуване на Бизнес плана за развитие на дейността на „ВиК Добрич” АД за регулаторния период 2022-2026 година на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК.

Това реши на своето заседание Общинският съвет (ОбС) на община Добричка. Мотивите са, че в документа, предствен от водоснабдителното дружество има стратегически несъответствия и непълноти, като липсата на информация за това какви действия ще се предприемат и какви средства ще са необходими за издаване на разрешения за водоползване и за превеждани на санитарно-охранителните зони около водоизточниците в съответствие с изискванията на нормативната уредба.

Посочва се, че в инвестиционната програма са заложени 1 680 000 лева за рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа с цел подобряване на предоставяната услуга. Според съветниците в община Добричка предвид значителните проблеми с водоснабдяването на малките населени места сумата е изключително малка – средно 335 хил. лв. на година.

В същото време системните проблеми с водоснабдяването в село Стожер налагат изграждането на алтернативно такова.  

За проблемите с водоснабдяването в Стожер тук и тук.

Заседанието Асоциацията по ВиК е насрочено за 8 октомври т.г.. Съветниците определиха Общината да бъде представлявана от кмета Соня Георгиева, а при невъзможност – от заместник-кмета Иван Пейчев.

С решението на добричката община да не подкрепи бизнес плана на местното „ВиК“ дружество, съветниците се наредиха до колегите си от общините Добрич, Шумен, Смолян, Монтана и други. Преди няколко дни общинските съветници в Добрич приеха представителят на Общината да гласува „Против“ предложения от местното ВиК бизнес план.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам