BG | EN

И Административният съд установи конфликт на интереси за кмета на Никола Козлево

Илюстративна снимка: pixabay.com

След Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), и Административният съд в Шумен установи конфликт на интереси за кмета на община Никола Козлево Ешреф Реджеб (ГЕРБ).

На 26 ноември 2021 г. КПКОНПИ обяви, че Реджеб е бил в конфликт на интереси в няколко случая, при които е насочвал общински средства към сдружения и фирми, в които участват синовете му. Комисията наложи глоба от 10 хил. лв. на кмета на Никола Козлево и постанови да му бъдат отнети други 88 862 лв.

Антикорупционната комисия установи конфликт на интереси при кмета на Община Никола Козлево – тук

Според решението на КПКОНПИ, Реджеб е изразходвал бюджетни средства по договори за доставка на хранителни продукти за детски градини и социални дейности, а стоките са били купувани от фирми на сина и свата му.

Кметът на Никола Козлево е подписал общо 110 разходни ордера от 2018 г до 2021 г. , с които е изплащал бюджетни средства на фирмата на двамата му синове „Ешрефоглу“ ООД.

Освен това Реджеб лично е подписал плащания за над 43 хил. лв. в полза на местния футболен клуб, в който единият му син е член на управителния съвет.

В България всичко е възможно: Как кмет запази поста си въпреки доказан конфликт на интереси – тук

Ешреф Реджеб обжалва решението на КПКОНПИ пред Административния съд, а след това с различни процедури делото беше отлагано през февруари и март първо чрез искане за свидетели, които после не идваха в съдебната зала.

С решение от 18 май Шуменският административен съд е приел, че по отношение на кмета на община Никола Козлево Ешреф Реджеб е налице конфликт на интереси.

Според решението на съда, Реджеб е в конфликт на интереси за това, че между 2018 г. и 2021 г. като кмет на община Никола Козлево лично е подписал 8 преводни нареждания в полза на Сдружение „Футболен клуб – Община Никола Козлево“. От 2016 г. до настоящия момент член на Управителния съвет на сдружението е синът на кмета.

Съдебният състав е потвърдил наложената на Реджеб глоба от КПКОНПИ в размер на 5 хил. лв. и постановеното отнемане в полза на държавата на сумата от 43 170 лв., представляваща получената материална облага.
С решението си съдът е счел, че на отнемане в полза на Община Никола Козлево подлежи и сума в размер на 1027.20 лв., представляваща възнагражденията на Реджеб за дните, в които е бил осъществен конфликтът на интереси.

Освен това съдът е констатирал конфликт на интереси и за това, че Реджеб е подписал разходни касови ордери по издадени фактури от „Ешрефоглу“ ООД и по този начин в нарушение на закона е разходвал бюджетни средства в полза на търговското дружество, в което съдружници са неговите синове и свързани с него лица.

Поради това решаващият състав на съда е посочил, че на Реджеб правилно е наложена регламентираната в закона глоба в размер на 5 000 лева и че закономерно е разпоредено отнемане в полза на Община Никола Козлево на сумата от 16 138.17 лв. от възнаграждения.

Въз основа на неоспорените от страните заключения на вещото лице по назначените експертизи и на наличните доказателства, съдът е констатирал, че на отнемане подлежи и реализираната материална облага, възлизаща на 27 802.83 лв., определена след приспадане на констатираните от вещото лице несъответствия с реалните суми по фактурите  на „Ешрефоглу“ ООД, а не посочената от административния орган сума от 28 528.58 лв. Поради това съдът е отменил оспореното решение в частта му, с която се отнема в полза на държавата от Ешреф Реджеб сума над размер на 27 802.83 лв.

Оспорването на Реджеб в останалата му част е отхвърлено като неоснователно.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд (ВАС) на Република България.

Ешреф Реджеб е втори мандат кмет на община Никола Козлево. През 2018 г. срещу него беше образувано досъдебно производство след телевизионен материал за злоупотреби, свързани с фамилния магазин „Ешрефоглу“. Тогава обаче прокуратурата не намери данни за престъпление и прекрати производството.

Ако и ВАС установи конфликт на интереси за кмета на Никола Козлево, той трябва да напусне длъжността. Ако обаче делото отново се отлага, мандатът на Ешреф може да приключи преди делото.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините