Историческият музей в Пловдив спечели финансиране с проект за подобряване на фондохранилищата

Снимка: „Под тепето“

Регионалният исторически музей в Пловдив спечели финансиране с проект за подобряване на фондохранилищата. Общата му стойност е 8880 лева, съобщава регионалното издание „Под тепето“. На 11 юни бяха обявени резултатите от конкурсна сесия за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства на Министерство на културата за 2021 година, а проектът на Историческия музей е един от тях.

Създаването на оптимални условия за опазване и съхранение на музейните културни ценности е важна задача за музея. Цялата дейност на институцията се базира на музейните колекции, което предопределя опазването им като основна и първостепенна задача. Всички предмети са подложени на естествено стареене и ако условията за съхранение са неблагоприятни, този процес може да се ускори, съобщиха от институцията.

Чрез настоящия проект, Регионален исторически музей – Пловдив ще дооборудва хранилищата си с влагоуловители, измерватели за температура и влага, метални шкафове за оръжие, шкаф за съхранение на особено ценни движими култури ценности, пликове и папки за снимки, документи и движими културни ценности, отпечатани върху текстил. Оптимизирането на хранилищата ще осигури правилното съхранение на оригиналните културни ценности за много дълъг период от време. Оборудването ще позволи да бъде направена стройна и удобна за ползване подредба на културните ценности, което ще гарантира тяхната безопасност, но и ще улесни работата на музейните специалисти.

Проектът има още една цел – дигиталното време, в което живеем създава благоприятни условия и дейностите, които се извършват във фондохранилищата могат да бъдат „изкарани на светло” чрез дигитални видеа и виртуални турове, което ще ни позволи да популяризираме изключително отговорни и трудоемки дейности на музейната институция и музейните специалисти, които остават скрити и сравнително непознати за широката публика.

Фондохранилищата, които Регионален исторически музей – Пловдив ще оптимизира се намират в: Музеен център за съвременна история на ул. „Ангел Букорещлиев” № 14; Музейна експозиция “Българско Възраждане” на ул. “Цанко Лавренов” № 1; Музейна експозиция “Книгоиздаване в България през втората половина на XIX и началото на XX век” на ул. “Митрополит Паисий” № 2;

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам