BG | EN

Инспекцията по околна среда отмени акта за спиране на мощности на ТЕЦ „Брикел“

Снимка на ТЕЦ "Брикел" от неделя, 24 август.
Снимка на ТЕЦ „Брикел“ от неделя, 24 август.
Източник: фейсбук групата „Гълъбово в 21 век“

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Стара Загора е издала заповед, с която се преустановява принудителната административна мярка за спиране на дейността на котли № 1,2,3,4,5 и 6 на горивната инсталация за производство на топлинна енергия на ТЕЦ „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово. Това се разбира от съобщение, публикувано на страницата си екоинспекцията.

Санкцията беше наложена на 9 септември т.г. заради установено използване на неразрешен вид гориво – биомаса в нарушение на издаденото Комплексно разрешително на дружеството. При проверка на дружеството на 03.09.2019  г.  екоинспекцията беше установила наличие на биомаса на транспортната лента, която подава гориво към работещ котел, както и съхранение на големи количества балирана слама с осигурен достъп до централата.

Мярката на ТЕЦ „Брикел“ беше наложена с оглед невъзможността на оператора да гарантира спазването на екологичното законодателство чрез осигуряване на необходимите условия за съответствие на експлоатацията на инсталацията с действащото Комплексно разрешително. РИОСВ-Стара Загора издаде предписания на ТЕЦ „Брикел” ЕАД да отстрани от площадките на предприятието наличните горива, които не са разрешени според действащото Комплексно разрешително.

След уведомление от дружеството, че предписанията са изпълнени вчера от РИОСВ-Стара Загора са извършили проверка на място, която установила, че неразрешените горивата се отстранени от площадките на територията на предприятието и че операторът е изградил система за непрекъснато видеонаблюдение за контрол на съоръженията, осигуряващи подаване на горива към котлите на ТЕЦ-а.

На РИОСВ-Стара Загора и органите за местно самоуправление ебил осигурен непрекъснат достъп в реално време до видеоизображенията, както и възможност за отдалечен преглед и съхраняване на информацията от системата за видеонаблюдение. Целта на системата е да се гарантира, че няма да бъде използван неразрешен вид гориво в предприятието, посочват още от екоинспекцията.

След като се увери в изпълнението на предписанията и в непрекъснатия достъп до системата за видеонаблюдение чрез предоставените IP-адреси, от екологичната инспекция са премахнали поставените пломби към генераторите, за да може да бъде възстановено подаването на гориво.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините