Инсинератор за животински продукти ще бъде изграден край с. Градище тайно от жителите му

Село Градище
Снимка: Google

С решение от 2 август т.г. Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) във Велико Търново одобрява разполагането на инсинератор за обезвреждане на животински продукти в землището на севлиевското с. Градище.

Инсталацията за изгаряне ще бъде на 1.3 км от най-близкото населено място, пише в решението, според което близостта до най-близките къщи не представлявала опасност от дискомфорт за населението. Населението обаче изобщо не знае какво ще има зад границите на селото, установи „За истината“.

Решението по ОВОС, с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение
Екранна снимка: „За истината“

Нито един гражданин не е дошъл на насроченото от РИОСВ обществено обсъждане на инвестиционното намерение за разполагане в близост до селото на инсталация за изгаряне на животински продукти, каза кметският наместник на с. Градище Милен Неделчев, когото „За истината“ попита как са реагирали хората от селото по време на обсъждането.

Никой не повдига въпроса

Общественото обсъждане е насрочено за 25 юни т.г. в 11 ч. Информация за него се открива единствено на сайта на РИОСВ Велико Търново.

Според Неделчев имало разлепени съобщения на входа на кметството в с. Градище, но защо никой не е дошъл, и той се чуди. На въпрос след време хората разбрали ли са какво ще има наблизо и как коментират, каза: „Постоянно съм по центъра. В село никой не повдига въпроса. Не съм чул нещо да се споделя“.

Последното повдига въпроса дали жителите на с. Градище изобщо са били информирани за общественото обсъждане и как в едно село, където обикновено всичко се знае, абсолютно никой не е чул, че наблизо ще се горят животински отпадъци и че местните ще бъдат питани дали одобряват.

На сайта на Община Севлиево също няма и дума за инвестиционното предложение. Това е странно, тъй като преди време друг инвеститор заяви намерение да изгради инсталация за компостиране в друго севлиевско село. Информация за намерението му бе публикувана на сайта на Общината, заедно с всички подробности, касаещи бъдещата инвестиция. Това сътвори вълна от обществено недоволство, след което инвеститорът оттегли предложението си. И в момента на интернет страницата на общинската администрация могат да се открият съобщения за инвестиционни предложения, но точно това за разполагане на инсинератор за странични животински продукти край с. Градище, не се намира. Как тогава гражданите биха могли да правят предложения по бъдещата инвестиция в Община Севлиево, както е упоменато в публикуваното от РИОСВ съобщение, не е ясно.

Липсата на публичност за бъдещата инвестиция се оказа, че не е пречка Община Севлиево да изпрати двама свои служител на публичното обсъждане. То е било организирано от възложителя и на него са присъствали едно длъжностно лице от РИОСВ, кметовете на селата Градище и съседното Агатово и трима представители на възложителя, уточниха за „За истината“ от РИОСВ.

Зад инвестиционното намерение са стари познати

Още едно обстоятелство не е за пренебрегване, когато се коментира разполагането на инсинератор за изгаряне на животински продукти в региона. Кой стои зад инвестиционното намерение?

Първоначално документи в екоинспекцията подава „ИДД Логистик“ – дружеството наемател на имота, върху който ще се инстарила мобилния инсинератор. В хода на процедурата по произнасяне на РИОСВ инвеститорът се сменя и зад предложението вече стои „Еко БГ – СЖБ“. Какво е общото между двете дружества?

Двете са герои в разследването на Генка Шикерова и Антикорупционния фонд „Война за трупове“. Разследването установи, че точно тези две дружества са получили 89.5 млн. лв. по договори с Българската агенция по безопасност на храните, като голяма част от договорите са в нарушение на Закона за обществените поръчки. В последствие от Антикорупционния фонд сезираха Агенцията по държавна финансова инспекция, която започна проверки. Тези проверки доказаха нарушения за милиони лева, както в договорите за обществени поръчки, така и в сключваните в последствие анекси към тях за удължаване сроковете на действието им в условия на липсваща конкуренция, като се изолираха екарисажите. Така дейностите по обезвреждането на животински продукти отидоха във въпросните две фирми.

Рано е за вписване в регистър

Инсинераторът, който предстои да бъде разположен край с. Градище не е регистриран в Областната дирекция по безопасност на храните, каквото е изискването на Закона за ветеринарно-медицинската дейност. Това естествено не е пречка регистрацията да бъде извършена в последствие, тъй като тече четиринайсетдневен срок за обжалване решението на РИОСВ, а то е от 2 август, обясни директорът на областната дирекция д-р Спасов. За разполагането на мобилен инсинератор край с. Градище той обясни, че научава от „За истината“ и каза, че не знае подробности.

„За истината“ провери данните и в национален регистър на обектите и инсталациите за обезвреждане, който от 2018 г. следва да е електронен и публичен, т.е. общодостъпен на сайта на БАБХ. Там обаче има единствено списък на одобрените предприятия за странични животински продукти.

Собственикът на имота е предпочитан в изследванията на животни

Имотът, върху който ще се изгради мобилното съоръжение за изгаряне на животински отпадъци край с. Градище, е придобит в края на 2020 г. чрез публична продажба, обявена от съдебен изпълнител. Негов собственик става „МКБ Дивелъпмънт“.

Парцелът, върху който ще се разположи инсинераторът е в сиво на кадастралната карта
Илюстрация: „За истината“

Едноличен собственик на дружеството е Мирослав Бориславов Петков, който е собственик и на „Централна ветеринарна лаборатория“. Името на Петков и неговата лаборатория нашумя покрай изпълнението на договор по обществена поръчка на БАБХ, възложен без предварително обявление за малко под 400 хил. лв. Обект на поръчката е изследване мозъците на говеда, крави и телета. Това не е единственият договор на Мирослав Петков с БАБХ. За 14.6 млн. лв. дружество по задълженията и договорите, представлявано от него, печели договор за диагностични изследвания по Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните в периода 2019-2021 г.

Имотът край с. Градище е отдаден под наем първоначално на „ИДД Логистик“ – дружеството, което стои зад инвестиционната процедура пред РИОСВ и наемател на земята, върху която ще се разположи инсинератора. В последствие с анекс към договора за наем наемател на земята става „Еко БГ – СЖБ“.

Целият имот е около 13 дка, но площадката, върху която ще се разположи инсинератора е около 700 кв. м. Предвижда се обособяване и на площадка и за предварително съхраняване на животински продукти в метални контейнери, както и площадка за гориво, дървесна пепел и др. Предварителното съхранение е предвидено да бъде в рамките на няколко часа, а капацитетът на бъдещата инсталация е 1000 кг на час. Продуктите, които ще се горят, ще се доставят в метални плътно затворени контейнери и със специализиран транспорт, пише в доклада за оценка на въздействието върху околната среда, изготвен и на база проведено обществено обсъждане, пише в документа.

За всичко това населението на с. Градище и съседните села все още не знаят. Дори да имат възражения или въпроси, няма към кого да ги отправят, тъй като са пропуснали публичното обсъждане, което по всичко личи, че нито е било публично, нито обсъждане.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам