BG | EN

Инвестиция в химическо производство за близо 60 млн. лв. вдигна на крак граждани в Долината на розите

Протест пред „Кастамону България“ в село Горно Сахране срещу бъдещо производство на формалин
Снимка: скрийншот от видео в YouTube

Общественото мнение в Долината на розите беше разбунено от новината, че дружеството „Кастамону България“ АД (бившето дървопреработвателно предприятие „Габровница“ АД) има намерение да открие нови инсталации за производство на химически вещества – формалин и производните му смоли.

Инвестиционното предложение премина през процедурата по оценка на въздействие върху околната среда, а докладът по ОВОС през Експертен съвет в РИОСВ-Стара Загора и дружеството получи решение, което му дава зелена светлина да реализира намерението си. Само че то не среща обществено одобрение, обратно-жителите на село Горно Сахране, където се намира заводът на „Кастамону България“ и на околните села от община Павел баня искат съдът да реши този спор.

„Кастомону България“ АД

с капитал от 47.5 млн. лева е дъщерно дружеството на KEAS Holding B.V.(Нидерландия) и на KEAS International B.V(Нидерландия)-„Кастамону Ентегре“ (Турция). „Кастамону Ентегре“ е част от „Хаят Холдинг“ и има 19 производствени мощности в седем държави, три от тях в ЕС – Италия, Румъния и България.

Инвестиционно предложение на „Кастомону България“ АД(класифицирано като предприятие с нисък рисков потенциал, по реда на глава седма, раздел I от ЗООС) предвижда:

Изграждане на инсталация за производство на формалин – суровина за производството на формалдехидни смоли, с което дружеството ще постигне независимост от гледна точка на доставките им.

Увеличаване на производствения капацитет на инсталацията за производство на карбамид-формалдехидна смола и на нови продукти като меламинформалдехидна смола (МФС) и меламин-карбамид-формалехидна смола. Изработването на задължителния Доклад по ОВОС за „РАЗШИРЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ДЕЙСТВАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СМОЛИ“

Целият доклад – тук

е възложено от инвеститора на „АТМ Консултинг Партнърс“ ООД. Някои от съдружниците в дружеството са бивши високопоставени служители в МОСВ. В края на 2018 г. Маноела Георгиева прехвърля своите 34 процента дялово участие на Георги Карастоянов, преди да влезе отново във високите етажи на властта като директор на Изпълнителната Агенция „Околна среда“ и член на УС на Предприятието за управление на дейностите по околна среда(ПУДОС).

Докладът по ОВОС – над 200 страници – беше приет от Експертен съвет в РИОСВ-Стара Загора в началото на т.г. Заседанието е продължило малко повече от час и никой от участниците не оспорва заключенията в доклада,

че новото производство няма да бъде опасно за хората и околната среда. На 25 януари изпълнителният директор на инспекцията Диана Искрева подписва Решението по ОВОС, с което одобрява осъществяването на инвестиционното намерение на „Кастамону България“ АД.

Какви производства включва инвестиционното предложение на дружеството

Инсталацията за производство на формалин(разтвор 30-60% )е с капацитет от 164 тона дневно или 60 хиляди тона годишно. Разтворът ще се използва основно в действащата инсталация за производство на карбамид-формалдехидна смола(КФС). Досега разтвор от формалин 37% операторът е доставял от други производители. Съгласно условията на Комплексно разрешително от 2016 г. на площадката в Горно Сахране е било разрешено производството на 43800 тона годишно КФС, сега то ще нарасне на 79500 тона, тоест почти двойно. В инсталацията ще започнат да се произвеждат допълнително и по 500 това дневно меламинформалдехидна смола (МФС) и по 8000 тона годишно меламин-карбамид-формалехидна смола (МКФС).

И в решението по ОВОС реализацията на инвестиционното предложение на „Кастамону България“ АД не е оценена като опасна за жителите от община Павел баня – един от най-известните ни балнеоложки курорти и за природата в Долина на розите. Въпреки това в него има План за предотвратяване, намаляване или прекратяване на значителните вредни въздействия върху околната среда с 40 мерки, които трябва да бъдат изпълнени по време на проектирането, строителството и експлоатацията на инсталациите.

Токсични ли ще са продуктите от новото химическо производство:

Формалинът(30-60% разтвор на формалдехид) е токсичен според два Регламента на ЕП.  „АЛФАХИМ“ ЕООД-българска търговска фирма, специализирана в областта на лабораторното оборудване, го определя като силен сенсибилизатор, който може да причини слепота или да бъде фатален, ако се погълне, с потенциален канцерогенен ефект и възможности да предизвика експлозия и пожар.

В химическите инсталации ще се използват още мравчена киселина, метанол, натриев нитрит, натриев нитрат, калиев нитрат – всички класифицирани с кодове за различни видове опасност.

В доклада по ОВОС е посочено, че инсталациите за формалин и за смоли ще генерират производствени и опасни отпадъци, които изискват специално съхранение. А след реализацията на инвестиционното намерение, досегашните емисии на формалдефид ще се кумулират с емисиите от новия комин.

По време на строителството на новите инсталации ще бъдат използвани опасни вещества(горива, масла, смазки), смеси и прахове, които ще бъдат рисков фактор за работниците.

В решението по ОВОС пише, че са били проведени обществени обсъждания на доклада, както и че са постъпили становища от физически и юридически лица и от кметовете на селата Горно Сахране и Долно Сахране, а представените предложения и мнения са били взети предвид при изготвянето на това решение. Но на последната сесия на ОбС в Павел баня Атанас Пъдев – общински съветник от БСП заяви, че

никога местният парламент не е разглеждал и вземал решение по инвестиционното намерение на „Кастомону България“ АД.

Видео от заседанието, проведено под обсадата на протестиращи граждани – тук

На същата сесия, проведена под обсадата на протестиращи граждани от общината, част от които присъстваха и в залата, беше гласувана с пълно единодушие декларация до Президента, Националния омбудсман, министрите на околната среда, икономиката и туризма и до областния управител. В нея 17-те общински съветници се позовават на Наредба 3/2000 г. за условията и реда на експлоатация на санитарно-охранителните зони. И декларират, че е недопустимо да се разреши химическо производство в населено място, както това се е случило през 2016 година.

Това единодушие в общински съвет, раздиран през годините от крамоли заради различни интереси, е меко казано странно.

Още по-странно изглежда това, че групата на ДПС гласува против инвестиционното намерение на „Кастамону България“. Още повече, че общината е страна в процедурата по ОВОС, оповестила е и е провела обществено обсъждане на инвестиционното намерение, на което единствено кметовете на селата Горно и Долно Сахране са искала гаранции, че новото производство няма да е опасно за населението. Никой друг от останалите участници не е изразил негативно отношение към инвестиционното намерение на „Кастомону България“. А зам. кметицата Йорданка Енева е участвала и в експертния съвет в РИОСВ, според нейно изявление пред медията ни по нейно лично желание, а не по настояване на кмета Иса Бесоолу.

Но предстоящите избори обясняват защо всички представени в ОбС партии не желаят да настроят срещу себе си общественото мнение. А кметът Иса Бесоолу

знае, че „дума дупка не прави“, както казва народът и най-вероятно очаква, че протестите постепенно ще утихнат, населението ще се примири и инвеститорът ще изгради новите инсталации. По темата той не се е изказвал публично, както и Халил Летифов – единственият депутат на ДПС в региона и зам.председател на партията. Мълчание запази и Галина Стоянова-кметицата на Казанлък, въпреки че общината й може да се окаже засегната от бъдещото производство на „Кастамону България“. Затова пък депутати от други партии демонстрираха, отново предизборно, загриженост за населението, а един от тях дори писа до председателя на ДАНС.

Реакцията на местното население

За разлика от представителите на властта, хората от засегнатите села се организираха, за да защитят правото си да живеят в чиста околна среда. Те създадоха Инициативен комитет, който  вече събира подписи срещу намерението на дружеството да открива ново химическо производство.

На среща с населението на Горно Сахране Росица Карамфилова-служебен министър на МОСВ е заявила готовност, ако докладът по ОВОС бъде обжалван пред нея, тя да се произнесе процедурно. Но хората не очакват „от този храст да изскочи заек“, затова сигурно ще оспорват доклада по ОВОС в съда. На същата среща зам. министърът на здравеопазването Тома Томов опровергал твърдението, че има ръст на злокачествените новообразувания в района и посочил, че починалите от рак са под средния процент за страната. Въпреки това РЗИ-Стара Загора не очаква реализацията на инвестиционното предложение на „Кастамону България“ да се отрази неблагоприятно на здравословното състояние на жителите от Горно Сахране и околните села.

Пред „За истината“ доктор Ваня Карабойдева – директор на РЗИ коментира, че здравната инспекция проверява само дали  фактите и доказателствата, представени в доклада по ОВОС относно влиянието на инвестиционното предложение върху здравето на хората са достатъчни, но според нормативната уредба здравните експерти не правят оценка на риска. „Кастамону България“ АД е инвестирало 90 млн. лева през годините и предвижда нови инвестиции от 60 млн., в това число и за новите инсталации в завода им в Горно Сахране.

Награденото през м.г. от МТСП дружество в областта на корпоративната социална отговорност се оказа с натрупани загуби около 14 млн. лева, а финансовата 2021 година завършва също със загуба от 2,3 млн лв., както и предходните три календарни години. И въпреки това не съкращава работници, дори търси нови и квалифицирани, не намалява заплатите им, нито отнема социалните бонуси, договорени в КТД.

Интересно е тогава как дружество на загуба се кани да реализира инвестиционна програма за десетки милиони? Но това е вече друга тема.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Най-четени разследвания

monsterid
Венелина Попова
Венелина Попова е дългогодишен журналист в БНР, от 2001 година е кореспондент на програма "Хоризонт" от Стара Загора. Два пъти е заставала на подсъдимата скамейка за свои разследвания, излиза от тях с присъдата "невиновна". Носител е на наградата за гражданска доблест "Паница", има награди от Националния омбудсман и от Родовата фондация "Митрополит Методий Кусев".

Още от автора

Вяла кампания, липса на послания и отегчени избиратели

Както е видно за изборите – парламентарни и европейски се говори само в телевизионните студиа и то предимно за вторите.

Мандатът на общински съветник от Стара Загора беше прекратен след разследване на „За истината“

Общинската избирателна комисия (ОИК) в Стара Загора прекрати предсрочно мандата на Янко Янков -  общински съветник от местната коалиция „Алтернатива на гражданите – ВМРО“. Причината е присъда за купуване на гласове на местните избори през 2019 г. за листата на „Алтернатива на гражданите“, потвърдена от Върховния касационен съд.

Казусът с осъдения за купуване на гласове съветник от Стара Загора отново влиза в местната избирателна комисия

Общинската избирателна комисия в Стара Загора отказа да прекрати пълномощията на Янко Янков като общински съветник. 

Още разследвания

Чиновник в Силистра е получавал години наред арендата от държавни земеделски земи

Държавен служител в Областната земеделска служба в Силистра е заменил през 2007 г. свои имоти срещу държавни, след което е продължил да ги от дава под аренда в собствена полза.

„Какво лошо има?“ – 1 млн. лв. за саниране на кметство с осем стаи в Мадара срещу 670 хил. за осеметажен блок в Шумен

Възможно ли е енергийното обновяване на двуетажна сграда с десетина стаи да струва повече от санирането на многоетажен жилищен блок с над 80 апартамента? Риторичен въпрос, както показва практиката от шуменското село Мадара.

Провал на ул. „Успех“ – след като похарчи 27 млн. лв. социалното министерство постигна 6.5% от заложените цели

За развитието на социалната икономика по времето на трима министри Министерството на труда и социалната политика изхарчва 27 млн. лв. Резултатът от усвоените милиони е 6.5% изпълнение на целите, заложени в проекта.