BG | EN

Инвеститор иска да обработва 40 хиляди тона отпадъци край новозагорското с. Езеро

Илюстративна снимка: Фейсбук

Дружеството „Сорико“, регистрирано в Сливен, има инвестиционно намерение за изграждане на площадка за третиране на отпадъци в землището на новозагорското село Езеро, уведомление за което е представила в РИОСВ Стара Загора.

В резюмето на предложението са посочени всички видове отпадъци, както и дейностите по събирането, съхранението и предварителната им обработка. В списъка са включени 67 вида с общ обем над 40 хиляди тона годишно, сред които и

пестициди, лекарства, бои, лепила и смоли, които съдържат опасни вещества, химични вещества и смеси, стари гуми, перилни и почистващи смеси с опасни вещества, батерии, акумулатори, утайки от почистване на отпадни води, асфалтови смеси и запалими отпадъци като RDF и модифицирани горива, получени от отпадъци и др.

Прави впечатление, че всички видове отпадъци са обозначени с код за съхранение R 13. В предложението е посочено, че на площадката ще действа сепарираща инсталация с капацитет от 200 тона на денонощие. В него още е записано, че след процедурата по превантивен контрол, ще бъде подадено заявление за промяна на действащ разрешителен документ с добавяне на нова площадка съгласно Закона за управление на отпадъците(ЗОУ).

Предложението, с прикачените към него файлове с точно описание на дейностите и отпадъците – тук

Имотът е с площ от 17.5 хил. кв. м. в землището на селото. Инвеститорът е записал в предложението си, че „не се очаква обектът да е източник на организирани и неорганизирани емисии, няма да се прилагат горивни процеси, нито пиролизни, химико-физични или други термични процеси на третиране“. Все пак в предложението е посочено, че се очакват локални миризми от сепарирането на отпадъци, но предвид това, че те ще са с органолептичен характер, а дейностите ще са в закрито помещение и далеч над 300 метровата зона от населени места, рискът от пренос на миризми от обработвания отпадък, най-вече този с битов характер, се определя като незначителен.

Инвестиционното намерение на фирма „Сорико“ ООД, чийто управляващ и съсобственик Минко Минчев е добре познат на гражданите в Нова Загора, не остана тайна за жителите на село Езеро.

На специално организирана среща те поставили важни въпроси, свързани с дейността на бъдещата площадка за съхранение на отпадъци. На нея представители на инвеститора на няколко пъти употребили думата „депо“, което предизвикало Кремена Петрова-съветник в ОбС на Нова Загора да ги попита дали ще изграждат депо или площадка за съхранение на отпадъци. В отговора липсвала конкретика, коментира тя пред „За истината“, станало ясно единствено, че площадката ще е закрита.

След срещата жителите на село Езеро изпратили писмо до служебния министър на околната среда и водите, до шефа на РИОСВ-Стара Загора и до кмета на Нова Загора, в което се подписали над 100 души.

Кремена Петрова, изненадана от този акт, го определи като преодоляване на страха от силните на деня в малките населени места.  

Във възражението хората категорично се обявяват срещу инвестиционното намерение на фирма „Сорико“ ООД. На първо място, защото не е ясно какви количества от различните видове отпадъци ще се съхраняват на площадката от цялата страна, по какъв начин и за какъв срок от време. И най-вече, защото е по-вероятно да става дума изграждане на депо.

В писмото е посочено, че до 2015 година селото е било запрашавано от дейността на кариера за добив на инертни материали,

а жителите му са били жертва на съседно сметище, на което нерегламентирано са изхвърляни отстатъци от птицекланица(на известен старозагорски олигарх). А от 2014 година са принудени да търпят и миризмите от дейността на централата за биогаз на „Енерджи 2“ ООД на скандалните старозагорски индустриалци Ангелови

Заедно с инвестиционното предложение за площадката за отпадъци в землището на село Езеро, в РИОСВ – Стара Загора е внесено и друго Инвестиционно предложение – за изграждане на 600 декара фотоволтаични електроцентрали(ФЕЦ) в защитената зона „Св. Илийски възвишения“, при което, според жителите на селото, ще бъдат унищожени местообитания на видове и ще бъде нарушено екологичното равновесие в района. На предстояща сесия ОбС в Нова Загора предстои да одобри ПУП-План за застрояване на ФЕЦ с

възложител „Нова Груп 2018“ ООД Нова Загора, в което 50 процента от собствеността са на „Сорико“ ООД.

В отделно писмо Кремена Петрова-общински съветник и председател на Инициативния комитет „Нова Загора иска да диша“ остро възразява срещу инвестиционното намерение на фирма „Сорико“ ООД,

лишено от икономическа и екологична обосновка и с рискове за околната среда и здравето на хората в село Езеро.

Според Петрова регионът не се нуждае от допълнителна площадка за съхранение на отпадъци, тъй като събираните разделно отпадъци от Нова Загора могат да бъдат третирани в Регионалното депо в Ямбол. Тя обръща внимание и върху възможните рискове за подземните водоизточници и земеделски земи в района, тъй като площадката трябва да бъде разположена върху нарушен терен на кариера за инертни материали, чиято концесия е все още действаща.

Ще припомним, че преди няколко години в подобна кариера край сливенското село Боров дол бяха открити загробени труповете на хиляди умъртвени животни, а анализ в сертифицирана лаборатория в София показа, че става дума за норки.

Тогава сливенската прокуратура започна разследване, което обществото не разбра как приключи, във всеки случай не с повдигане на обвинение. 

Писмото, подписано от жителите на Езеро завършва с призив селото им да не бъде превърнато в център за събиране на отпадъци от цялата страна и заявяват категоричното си намерение да предприемат всички допустими от закона действия, за да не допуснат реализирането на инвестиционното намерение. Срокът за обжалването му изтече, предстои РИОСВ да излезе с решение за извършването на Оценка за въздействие върху околната среда-ОВОС. А „За истината“ ще проследи развитието на случая и чий интерес ще надделее при вземането на решението от екологичните власти – този на инвеститора или общественият.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Най-четени: Още за новините

monsterid
Венелина Попова
Венелина Попова е дългогодишен журналист в БНР, от 2001 година е кореспондент на програма "Хоризонт" от Стара Загора. Два пъти е заставала на подсъдимата скамейка за свои разследвания, излиза от тях с присъдата "невиновна". Носител е на наградата за гражданска доблест "Паница", има награди от Националния омбудсман и от Родовата фондация "Митрополит Методий Кусев".

Още от автора

„Въздухът е обтекаем“, или какво (не)отчитат станциите за контрол на замърсяването в община Казанлък(обновена)

Драстично завишени концентрации на формалдехид във въздуха в Казанлък, в с. Голямо Дряново и край язовир Копринка са отчели новите станции за мониторинг на въздуха "Сенстейт" монтирани там. Данните са от първите няколко дни след включването им в работен режим – от 9 до 12 март т.г.

Има такава държава

секи ден ще е така до деня на изборите – медиите ще ни заливат с информация за бутафорните акции на МВР в страната, които уж целят да предотвратят или поне да намалят купуването на гласове, предимно от ромските гета и махали.

От Айнщайн до Желю Желев – едно предизборно шоу на Слави Трифонов в Стара Загора

лави Трифонов дойде в Стара Загора в петък вечер, когато е време за забавления, а в заведенията може да се намери място само след предварителна резервация.

Още за новините

„Ядосах се и станах кмет“ – 7 години „Енерго про“ отказва да снабди с ток законно притежаван имот в Мадара

Кметът на Мадара Неделчо Неделчев за трети път осъди енергийното дружество „Електроразпределение Север“ заради отказ да пуснат ток до имота му. Неделчев заведе иск срещу Енергото за пропуснати ползи, тъй като липсата на електричество му пречи да да обитава собствения си имот, намиращ се в урбанизираната територия на селото. Преди това кметът на Мадара два пъти осъди енергодружеството по същия казус, а битката му с монополиста продължава вече 7 години.

От Айнщайн до Желю Желев – едно предизборно шоу на Слави Трифонов в Стара Загора

лави Трифонов дойде в Стара Загора в петък вечер, когато е време за забавления, а в заведенията може да се намери място само след предварителна резервация.

За три дни АЕЖ – България събра парите за правна защита на Mediapool

Само за три дни Асоциацията на европейските журналисти - България (АЕЖ) е успяла да събере сумата, необходима за правна помощ на електронното издание Mediapool.bg, след като то попадна под ударите на иск за 1 млн. лв., заведен от застрахователната компания “Лев Инс”.