BG | EN

Съветниците в Смолян ще обсъдят извънредно финансови корекции по европроекти в размер на 600 хил. лева

Главният редактор на „Отзвук“ Зарко Маринов запознава общинските съветници с разследванията на вестника, свързани със злоупотреби с обществени поръчки в Община Смолян
Снимка: „Отзвук“

Днес Общински съвет Смолян ще проведе извънредно заседание с една-единствена точка в дневния ред: „Наложени финансови корекции на Община Смолян, от управляващите органи по десет проекти, финансирани от ОП „ Добро управление“ и ОП „ Региони в Растеж“ в размер на 600 хил. лева, поради допуснати груби нарушения на Закона за обществени поръчки и Правилника за неговото приложение.“

Искането за свикването на извънредното заседание е подписано от 13 общински съветници. Решението за провеждането му е взето след инициираната от главния редактор на вестник „Отзвук” и автор на „За истината“ Зарко Маринов среща по темата. В нея са взели участие съветници от всички политически сили и местни коалиции – БСП, КРОС, ДПС, Коалиция за община Смолян и Коалиция за екологично развитие и устойчивост. Отсъстваха единствено общинските съветници от ГЕРБ, съобщи „Отзвук“.

Разследване на смолянското регионално издание преди седмица разкри, че на Община Смолян са били наложени финансови корекции в размер на над 600 хил. лв. заради опорочени обществени поръчки по изпълнението на проекти, финансирани по Оперативните програми „Региони в растеж“ и „Добро управление“. 

По време на срещата в редакцията на „Отзвук“ общинският съветник Димитър Кръстанов (БСП) и бивш председател на общинския съвет е обвинил общинската администрация в непрозрачност. Той е сравнил съдебните разноски по делата, които общината води заради наложените й санкции с възможността парите да бъдат похарчени за изграждането на детска площадка и поиска дебат по темата в общинскя съвет. Според общинския съветник Кирил Хаджихристев (КРОС), администрацията се опитва да заблуди обществеността по отношение на това за какво са били наложени санкциите. „Тук става въпрос за корекции, наложени въз основа на критериите и методиката при провеждането на обществените поръчки, а не за самото изпълнение“, посочва той, цитиран от „Отзвук“.

Заедно с искането за свикване на извънредна сесия съветниците са внесли и предложение кметът на община Смолян да запознае Общинския съвет (ОбС) с цялата информация по издадените решения за налагане на финансови корекции по оперативните програми „Региони в растеж“ и „Добро управление“.

С оглед недопускане на бъдещи финансови корекции по проект „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства в гр. Смолян“ съветниците препоръчват на кмета на община Смолян да прекрати обществената поръчка „Изпълнени на строителни и ремонтни работи на общински сгради“, обявена на 01.03.2019 г. По предложение на лидера на ДПС Салих Аршински в предложението е била включена и точка, с която председателят на ОбС Данчо Киряков се задължава да изпрати материалите от днешното заседание на Окръжна прокуратура.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините