Знакова сграда в Бургас беше съборена при реконструкция

Снимка: Петя Михова

Сградата на някогашното Немско училище в Бургас, носеща характерния почерк на архитектурния стил „баухас“ от първата половина на миналия век вече я няма. Тя беше съборена през изтичащата година при изпълнението на проект за реконструкцията й. По ирония на съвпаденията това се случва именно в годината, в която се отбелязват 100 години от основаването през 1919 година във Ваймар на училището по строителство и художествено конструиране „Баухаус“, където се е родил едноименния стил.

Т.нар. „немско училище“ е строено през 1936 г., а през годините сградата е ползвана и като болница. Причината, която посочват от Община Бургас е, че при обследването на сградата се е установило, че носещите й конструкции са опасни и затова се е наложило тя да бъде съборена. Остава въпросът дали местната администрация спазва изискванията на одобрения проект и дали сумата от малко над 8 млн. лв., предвидена за реконструкция, ще стигне за изграждането на нова сграда.

Сагата със сградата на бившето „немско училище“ започна още през 2014 г. Тогава проект на варненска фирма спечели конкурса за реконструкция като посочиха, че ще са необходими над 2 млн. лв. Постройката  беше държавна собственост и затова се забави реализирането й през годините. След като беше преотстъпена на Общината, администрацията кандидатства по Оперативната програма „Региони в растеж“ с проект „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно – образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека“ на стойност малко над 8 млн. лв.

През януари т.г. изкуствоведи от групата „Български архитектурен модернизъм“ призоваха

сградата да бъде реставрирана, а не реконструирана.

Те посочиха, че тя е издигнатата през 1936 г. по проект на едни от най-изтъкнатите български архитекти Станчо Белковски и Иван Данчов и е сграда от европейски мащаб. Тогава главният архитект на Община Бургас Веселина Илиева обясни, че проектът предвижда да се запази старата сграда, но към нея да бъде изградено ново крило.

„В периода от 30-те години на миналия век докато сградата се използваше, има многобройни намеси – вътрешни преустройства, промени в отворите на сградата, включително конструктивни намеси вътре в нея, които преди доста години доста са я отдалечили от първоначалния й образ.

Въпреки всичко, една част от задачата, която беше поставена на екипа, който изготви проекта, беше в максимална степен да съхрани обема на сградата, нейното силуетно и обемно вписване в прилежащата територия, без да нарушаваме драстично това като архитектурен образ“, обясни тя.

Илиева поясни и какви дейности се предвижда да бъдат извършени според одобрения проект, но не спомена и дума, че самата постройка може да бъде съборена. „Мерките, които проектът предвижда са свързани с укрепване с изграждане на допълнителни конструктивни елементи, които по досегашното законодателство са задължително изискване, за да осигурим безопасността при експлоатация на сградата и същевременно архитектурното решение е съобразено със съвременните изисквания и с функцията на сградата, така че тя наистина да стане една забележителна сграда, каквото е желанието на бургазлии“, уточни тя.

Илиева допълни, че сградата не е паметник на културата, но идейният проект за нея със силуетното проучване е съгласуван с Министерството на културата.

За събаряне на сградата и дума не се споменаваше.

От Община Бургас редовно излизаха съобщения за това какви функции ще има и колко ценна е тази придобивка за града ни. В това спор няма. Бургас от години има нужда от подобно културно средище. За библиотеката това пък ще даде възжможност да събере целия си фонд и архивите й да се съхраняват по-качествено. Трябва ли обаче това да се случва за сметка на сграда, която макар и не паметник на културата, то поне е част от старата атмосфера на града?

Няколко месеца по-късно при първата копка на обекта се оказа, че сградата няма да бъде реконструирана, а направо съборена.

Означава ли реконструкция – събаряне ?

Според зам.-кметът Чанка Коралска не съществува противоречие между наименованието на проекта, а именно „реконструкция на съществуващата сграда“ и нейното събаряне. Съответно няма и как да бъде спрян проектът, а сумата ще стигне за изграждането на новата постройка.

„Старата сграда беше предвидена да се реконструира дотолкова, доколкото да се запазят само стени, които бяха в сутерена. Всичко останало, ако се погледне проектът, не се запазва във височина от Кота 0 нагоре“, обясни Коралска. Тя допълни, че при огледа на строителите се е установило, че ситуацията със сградата не е същата каквато е била преди 5 години, когато е изготвян проектът за нея.

„Установи се, че е по-добре да не се разчита на укрепването, което е със съществуващата стена. Всичко това беше премахнато. Иначе проектът се изпълнява съгласно одобрените инвестиционни проекти“, уточни зам.-кметът. Тя посочи, че заданието не е променяно. Според нея няма и противоречие що се отнася до думите „реконструкция“ и „съществуваща сграда“, с които е озаглавен проектът. Поради тази причина и няма как проектът да бъде спрян.

Сградата вече я няма

„На мястото на съществуваща сграда сме. Съгласно Закона за устройство на територията думата „реконструкция“ означава такова нещо, което не запазва конструкцията и въвежда промени в съществуващата конструкция. Не говорим за текущ ремонт и това нещо, гледайки проекта и четейки обяснителните записки към проекта, така както е одобрен, така както е издадено разрешението за строеж, така както е одобрено за финансиране, ние си следваме параметрите, които са одобрени“, обясни Коралска.

Оттук насетне ще трябва да знаем, че когато се прави проект за реконструкция, то съответната сграда може направо да бъде съборена. Проблемът обаче с отношението към старите сгради в Бургас остава. Много от тях стоят празни и неподдържани, за да може един ден да бъдат заличени и на тяхно място да бъдат изградени нови.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам