Земеделското министерство е отдало под наем ловен дом в територия, забранена за лов

– От неправителствената организация „Антикорупционен фонд“настояват за проверка поради съмнения за нередности или нарушения на закона от страна на Министъра на земеделието, храните и горите.

– Сградата „Рилски езера“ е дадена под наем като база за ловен туризъм, в територия в която е забранено ловуването.

 

Илюстрация: „Антикорупционен фонд“

Проверка на сигнали, подадени до „Антикорупционния фонд“ е показала, че кадастрално-административната информационна система на Агенцията по Карготрафия, геодезия и кадастър сграда „Рилски езера“ не се намира на територията на дивечовъден участък „Паничище“, както е описано в документите за отдаването й под наем, а на територията на Национален парк „Рила“. Освен това в кадастралния регистър изрично е посочено, че сградата има функционално предназначение „курортна, туристическа сграда“.

Според правния екип на Антикорупционния фонд за несъответствие със закона при провеждане на процедурата за отдаване на сградата под наем говори и фактът, че  съгласно Закона за лова и опазване на дивеча „Бази за ловен туризъм“ са сгради и прилежащите към тях терени и инфраструктури, специализирани за нуждите на ловния туризъм. В същото време Закон за защитените територии забранява дивечоразвъдна дейност и ловуването, освен при регулиране на числеността на животинските видове.

„Цитираните аргументи пораждат съмнения за законосъобразността на заповед № РД 48-5/19.01.2018 на Министъра на земеделието, храните и горите“, пише в становището на Антикорупционния фонд, изпратено до Прокуратурата. Нещо повече, вследствие на отговор на отправено от правния екип на фонда заявление за достъп до обществена информация става ясно, че в конкурса за отдаване на сградата „Рилски езера“ под наем, проведен на 7 март т.г. е постъпило само едно предложение за участие. Поради това, че предложението на единствения участник – „Кирил Янакиев – 72“ ЕООД, отговаря на изискванията за редовност, той е класиран на първо място. Така в средата на юни т.г. „Югозападно държавно предприятие“ ДП сключва договор с компанията, по силата на който за срок от 15 години тя става наемател на база за ловен туризъм срещу съответна годишна наемна цена“.

В защита на обоснованата висока обществена чувствителност към теми, свързани с прозрачното управление на зони и обекти на територията на националните и природни паркове в страната, от Антикорупционния фонд заявяват в публикация на сайта си, че очакват Върховната административна прокуратура да извърши обстойна проверка, да събере доказателства и да установи дали са налице извършени нарушения на закона при отдаването под наем на сградата „Рилски езера“ в Пирин.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам