BG | EN

Здравната каса започва мащабна проверка на болници и лекари

Снимката е илюстративна Източник: pixabay.com

Върховната административна прокуратура е възложила на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) да извърши пълна проверка на дейността на договорните й партньори – болници, медицински практики, лекари, стоматолози.

В информация на прокуратурата до медиите се посочва, че целта на проверката е да се гарантира правото на гражданите на достъп до медицинска помощ.

Здравната каса ще трябва да извърши проверките в срок от два месеца и да представи на прокуратурата обобщена информация за констатираните нарушения, предприетите конкретни мерки и действия за отстраняване на разкритите случаи на неспазване на закона и последиците от тях и за санкциониране на виновните, включително възстановяване на неоснователно получени суми, съставени актове за установяване на административни нарушения, издадени наказателни постановления, постановени административни актове.

При проверката си НЗОК трябва да установи дали здравноосигурени лица е трябвало да плащат на болници и лекари, какви суми и на какво основание, ако оказаната помощ е по договор с НЗОК.

Прокуратурата е възложила още на Здравната каса да провери за издаването на финансови документи за платените от пациентите суми, съответства ли оказаната помощ на заплатената сума, вида и количествата на закупените от изпълнителите на болнична медицинска помощ и вложени при изпълнение на договора с НЗОК медицински изделия, прилагани в условията на болничната помощ, заплащани от НЗОК напълно или частично, съответства ли дейността на изпълнителите с критериите за достъпност и качество на медицинската помощ.

Обект на проверката ще бъдат и договорите на изпълнителите на медицинска и/или дентална помощ, сключени с други лечебни заведения за изпълнение на част от дейността по договора с НЗОК.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините