BG | EN

Здрави гори са изсичани като болни с разрешение на Лесозащитната станция в София

Сечище в Лъгът                              Илюстративна снимка sevlievo-online.com

Множество нарушения в сечищата на общински борови гори край севлиевските села  Добромирка и Стоките са били открити при проверка, извършена в края на миналата седмица. Сигналът е бил подаден от неправителствена организация, която се усъмнила, че санитарната и принудителна сеч, разпоредена по предписание на Лесозащитна станция София, не съответства на действителното състояние на горите. Здрава дървесина, която може да бъде продадена като строителна, всъщност се сече като болна и се продава като дърва за огрев, установили проверяващите.Регионалното издание „Севлиево онлайн“ информира, че заради откритите нарушения са били спрени всички позволителни за сеч, издадени въз основа на предписания от Лесозащитна станция София /ЛЗС/.

Заповедта е от 8 ноември т.г. и е била издадена на база теренна проверка на 7 ноември т.г.. Самата проверка е била разпоредена след сигнал от сдружение „Граждани за Севлиево“ до Регионалната дирекция по горите във В. Търново.

„Болни“ ли са „болните“ гори 

Сигналът от неправителствената организация е за съмнения, че санитарната и принудителна сеч, разпоредена по предписание на Лесозащитна станция, не съответства на действителното състояние на горите. Той е подаден от Боян Ботев, председател на „Граждани за Севлиево“, който настоява компетентните органи да установят дали дърветата, квалифицирани като болни и повредени, действително са такива, съобщава „Севлиево онлайн“.

Според изданието, институциите са реагирали учудващо бързо. Сигналът на Ботев е бил изпратен във В. Търново на 6 ноември т.г., а на 7 ноември сутринта от Лесозащитна станция София са изпратили екип за проверка на място. Проверката е констатирала множество нарушения.

Три проверени сечища, куп нарушения

Съгласно констативния протокол от проверката, цитиран от изданието, са били проверени три сечища, и трите в общински горски територии. Две от сечищата – в землището на с. Добромирка, едно – в землището на с. Стоките.

Първото сечище, в с. Добромирка, е на площ от 45 дка. За него е било издадено предписание от Лесозащитна станция за провеждане на 100% принудителна сеч. Според протокла от проверката от края на миналата седмица, в сечището са били установени 29 броя повалени дървета, концентрирани в северозападната му част, със среден диаметър 28 см, които не са били разкроени и при които се виждало, че са здрави, т.е. нямат повреди от абиотичен и биотичен характер.

В друго сечище, отново в с. Добромирка, за което също е било издадено предписание за принудителна сеч с интензивност 100%, е констатирано, че една трета от насъждението е видимо здраво, с наситен зелен цвят на дървостоя. Проверяващите установили, че 25-30% от дърветата, за които има предписание да се секат на 100%, всъщност са здрави, пише още „Севлиево онлайн“.

Третото проверено сечище – в землището на с. Стоките, в територията на ДЛС „Росица“, е на площ от 84 дка и също било с предписание за 100% санитарна сеч за белия бор и отгледна сеч на широколистните видове. На площ от около 20-25 дка от това сечище белият бор бил видимо повреден, установила инспекцията, една част от дърветата били изсъхнали, само на места се забелязвали тъмнозелени корони. В тази част от насаждението преобладавали предимно видовете бук и габър. Но в горната част на гората преобладават иглолистните дървета, които са видимо здрави, със среден диаметър 38 см и тъмнозелени корони, пояснява  севлиевското издание на база протокла от проверката.

Липсва контролна горска марка

В това сечище при проверката са били открити 13 броя пъни от бор с диаметър от 26 до 52 см и пет броя пъни от бук с диаметър от 14 до 28 см, на които липсвала контролна горска марка. Върху останалите пъни, както и върху останалите дървета, също не е била открита абревиатура на горска марка, с която е маркирано насаждението. На част от дърветата имало шестограм, на друга част – синя боя. На едно дърво проверяващите видяли цифрата 5.

Присъстващите

При проверките присъствали инж. Александър Пенков – директор на общинско предпирятие „Гори и земи“, инж. Александър Атганасов – зам.-директор на предприятието, Данаил Десев – горски стражар в предприятието, общинският съветник Тодор Ганчев, представители на дърводобивни фирми от общината, Боян Ботев от „Граждани на Севлиево“ и репортерът на в. „Седмицата“ и габровския „100 вести“ Ружа Любенова.

Според публикация в севлиевския в. „Седмицата“, позована на думи на общинския съветник Тодор Ганчев, с нарушенията по-горе Община Севлиево е ощетена с около 300 хил. лв.

Проверката показала, че всичките позволителни за цитираните по-горе сечища, са били издадени в полза на „Частно горско предприятие Габрово“. Сечта е била възложена без търг, с пряко договаряне, на основание предписание от Лесозащитна станция.

Сигнал до прокуратурата

Боян Ботев е изпратил сигнал до прокуратурата във връзка с нарушенията, установени при проверка на терен в общинските гори, съобщил председателят на „Граждани за Севлиево“ пред „Севлиево онлайн“. Със сигнала Ботев е настоял за установяване на виновните лица и точния размер на щетите, които Общината понася от това, че здрава дървесина, която може да бъде продадена като строителна, всъщност се сече като болна и се продава като дърва за огрев.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините