BG | EN

За 20 години, откакто има Закон за достъп до обществена информация, в РИОСВ В. Търново са получени 460 заявления

сградата на РИОСВ
РИОСВ – Велико Търново
Снимка: МОСВ

На 28 септември отбелязваме Международния ден на правото да знам.

Денят е свързан с правото на достъп до информация като важно човешко право и необходимо условие за упражняване на други основни права, като условие за открито и отговорно управление и условие за участието на гражданите в процеса на взимане на решения.

За периода от 2003 г., откакто в България се прилага Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), в Регионалната инспекция по околна среда и води във Велико Търново са получени 460 заявления за достъп до информация, съобщиха от инспекцията. Първите регистрирани заявления са за екологичното състояние на Велико Търново, поречието на река Янтра и чистотата на атмосферния въздух в Габрово.

Повече от 20 години откакто се прилага ЗДОИ, броят на заявленията, които в екоинспекцията получават е в пъти по-голям – от 4 през 2002 г., 40 през 2022 г. Информация търсят физически лица, фирми, общини и други институции. Исканите данни най-често са свързани с мониторинга на околната среда, но се търси информация за постъпили инвестиционни предложения, планове и програми в защитени зони по НАТУРА 2000, резултати от контролната дейност и издадени административни актове.

От инспекцията напомнят, че голяма част от търсената със заявления информация ежедневно се публикува на интернет страницата на инспекцията, на която предстои обновяване с цел осигуряване на достъпност на съдържанието, съобразено с новите стандарти.

В РИОСВ Велико Търново традиционно отбелязват Деня на правото да знам като предоставят отчет за работата по закона, както направиха и днес.

Институцията е носител на първата почетна грамота за принос в областта на достъпа до информация в системата на Министерството на околната среда и водите, а през 2007 г. Фондация „Програма достъп до информация“ отличава инспекцията като институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани.

Отличието е присъдено в деня на правото да знам – 28 септември на традиционната церемония за връчване на наградите „Златен ключ“.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините