BG | EN

За лявата и дясната ръка на държавата, които никога не знаят какво върши другата

Частен урегулиран поземлен имот в благоевградското с. Зелен дол става обект на множество спорове и две съдебни дела, заради опита на държавата да го отнеме от собственика му, определяйки го като земеделска земя. При това, въпреки изградените върху него законни постройки и съоръжения.

Снимка: pixels.com

Имотът на Емил Бучински, някога е бил собственост на „Автомагистрали-Хемус“ ЕООД и  бил използван от дружеството като ремонтна база. Това става ясно от Акт за държавна собственост издаден от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Областна администрация Благоевград.

В този документ е удостоверено, че върху терен с площ 11. 5 хил. кв. м. с указан кадастрален номер има изграден „склад на един етаж , масива конструкция и хале за ремонт на строителни машини“. През 2000 г. имотът става собственост на ЕТ „Желязко Ичев-Балкан трейд“.

През 2006 г. Ичев продава имота на „Еми комерс“, управлявана от Емил Бучински. В Нотариалния акт, удостоверяващ сделката, е записано, че Бучински купува имота ведно с прилежащите към него сгради, които вече са: масивна едноетажна сграда-склад, хале-масивна едноетажна сграда, хале, склад ГСМ, полумасивна сграда-навес, автосервиз, административна сграда и още няколко постройки.

Всичко е законно

Година по-късно по искане на „Еми комерс“, община Благоевград одобрява Подробен устройствен план (ПУП) за застрояване на два имота по картата на възстановената собственост в землището на с. Зелен дол, община Благоевград и за промяна на предназначението им за складова база. Одобреният ПУП е подписан от тогавашния заместник кмет Кирил Пецев.

През 2011 година, когато Емил Бучински кандидатства за ипотечен кредит, от банката изискват доказателство, че обектите върху ипотекирания имот за законни. Община Благоевград издава съответното удостоверение на 28 март 2011 г., потвърждавайки, че строежите са законни по смисъла на Закона за устройство на територията. Под документа стои подписа на арх. Георги Скрижовски, зам. кмет на Благоевград.

Пълна промяна

Проблемите на Бучински се появяват през 2013 година, когато държавата започва изграждането на ЛОТ 2 от Автомагистрала „Струма“ – „Дупница-Благоевград“. Въпреки множеството жалби от собственици на имоти, Националният експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика, приема изготвения Подробен устройствен план на магистралата и отхвърля жалбите. Това става със становището на община Благоевград и главния архитект Васил Тинчев. Така и имотът на Емил Бучински изведнъж се превръща в земеделска земя, въпреки сградите, определени преди време от същата общинска администрация като законни.
Промени, направени по-късно изместват трасето на магистралата и то вече не преминава през имота на Бучински, но 6 дка от него продължават да са „земеделска земя“, която трябва да му бъде отнета.

Влиза съдът

„През 2013г. със съдебно решение на първа инстанция държавата получи имота, именно като земеделска земя, срещу задължението да ми изплати за него 40 хил. лв. Обжалвах, но и втората инстанция потвърди решението. Въпреки това и до този момент държавата така и не е влязла във владение на имота си. Но и не ми е изплатила договорената по съдебен път сума“.

При това положение Бучински продължава да експлоатира ТИР паркинга, ресторанта и бензиностанцията си. Вероятната причина държавата да загуби интерес към придобиването на терена е, че междувременно проектът на магистрала „Струма“ е променен и тя вече минава на 300 м. от него.
По време на съдебното дело, за което вече стана дума, изненадващо съдебният състав е сменен. Така се случва и по време на друго дело, което той завежда за разваляне на сделката с държавата, след като тя нито плаща уговорената сума от 40 хил. лв. нито използва имота като земеделски терен за какъвто го е определил съда.
„Вече две години сделка няма, казва Емил Бучински. Искам разваляне на сделката, тъй като съм изградил път до ТИР паркинга, сервиза и арматурния двор и искам да имам сигурност, че утре той няма да бъде затворен по някаква причина“.

За Емил Бучински има още един сериозен проблем. Той е теглил кредит по който гаранция е именно въпросния имот.

“Кредитът е голям и се изплаща от дейността, която се развива върху терена“, казва той.
При така развилата се ситуация, сега той е поставен пред дилемата – или да представи нова гаранция на банката, или кредитът му да стане изискуем. Казва, че това може да го доведе и до фалит, заради невъзможността да върне кредита предсрочно. Бизнесът му сега е поставен на карта. И то от държавата.

Цялата история на Емил Бучински можете да видите във видеото на Мариета Димитрова.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините