BG | EN

За да остане природа в България: Промените в закона за биоразнообразието застрашават Натура 2000

Становището си природозащитниците публикуваха в официалната страница на коалицията в Интернет. Те припомнят, че през миналия месец екоминистерството обяви обществено обсъждане на законопроекта, което приключва на 8 февруари. Основният мотив за промените е създаване на органи за управление на защитените зони. Паралелно с уреждането на въпроса с органите за управление, МОСВ предлага пълна подмяна на цялата концепция за обявяване и управление на защитените зони. Предлага се премахване на научното начало при обявяването, промените и управлението на защитените зони, което, според еколозите, противоречи на изискванията на Директивата за природните местообитания и със сигурност ще доведе до следваща хоризонтална процедура срещу България за неспазване на природозащитните директиви. В момента има отворени две хоризонтални процедури.

В становището си по предложените промени в Закона за биоразнообразието от „За да остане природа в България“ посочват, че в проекта има множество промени, които „противоречат на елементарната логика, на екологичните изисквания и на принципите на добро управление“. Като пример за такава промяна е посочено разработването на териториални планове за управление на ниво Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ), което включва части от защитените зони, които попадат в няколко РИОСВ. Драстичен пример е защитена зона „Централен Балкан“, която попада на територията на пет РИОСВ, което означава че зоната ще се управлява от пет регионални планове за управление, в допълнение на действащия план за управление на националния парк. Подобна е ситуацията със защитените зони, припокриващи природните паркове “Врачански Балкан”, “Витоша”, “Персина” и Национален парк “Рила”, поясняват еколозите.

Според тях, двигател на някои от промените са милиони левове, заложени по оперативните програми. От екоорганизацията считат, че предложената нова структура за управление на Натура 2000 влиза в дублиране на дейности на съществуващи държавни структури, като дирекциите на националните и природни паркове и трябва да се търсят възможности управлението на защитените зони да бъде максимално индивидуално, като с него бъде натоварена най-подходящата съответна структура – орган за управление на национални и природни паркове, РИОСВ, НПО или община. За няколко големи защитени зони трябва да бъдат създадени отделни администрации към МОСВ или МЗХГ.

Друг проблем е, че министерството предлага предоставянето на първични данни за видове и местообитания да става задължително „преди тяхното използване за изготвянето на частни и официални документи.“, посочват от екокоалицията като допълват, че предложеното задължение е в противоречие с редица закони и морал и дават пример с настоящата ситуация с докладването за състоянието на видовете и местообитанията от Натура 2000. Две фирми, избрани с обществени поръчки на стойност 18 млн. лв., ще изготвят за 6 месеца доклади без никаква теренна работа. Ако идеята на МОСВ беше вече факт – тези фирми като трети лица, щяха да получат от министерството резултати от труда на учени и НПО, изработен благодарение на финансиране, което сами са организирали и привлекли, твърдят от коалицията.

„Като неправителствени организации ангажирани с опазването на природата не възразяваме да има изисквания към участниците в съветите за биологично разнообразие, които да докажат тяхната компетентност и ангажираност към темата, но считаме за дискриминационно предложението направено от МОСВ тези искания да касаят само природозащитните организации.

Организации от коалиция “За да остане природа в България” ще внесат в срок своите становища с категорично настояване за изтегляне на законопроекта,“ се посочва в заключение в становището.

В края на месец януари, Софийският и Лесотехническият университет се присъединиха към позицията на учените от Българската академия на науките против подготвяните от управляващите промени в Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и
призоваха Министерството на околната среда и водите да се откаже от проекта си за поправки в закона.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините