Законен ли беше митингът на ДПС в Росенец?

Снимка: Фейсбук профил

Два едновременни протеста нагнетиха напрежението в парк „Росенец“ в събота. Въпреки предварително заявеното „плажуване“, бе допуснато хиляди симпатизанти на ДПС също да бъдат докарани с автобуси и с автомобили и да бъдат поставени като жив щит между т.нар. Доганови сараи и  протестиращите.

А законно ли е всичко това?

Член 8 на Закона за събранията, митингите и манифестациите гласи следното:

(1) За свикване на събрание или на митинг на открито организаторите най-малко 48 часа преди началото му писмено уведомяват кмета на общината, на чиято територия ще се проведе, като посочват организатора, целта, мястото и времето на събранието или митинга.

(2) В неотложни случаи за събранието или митинга на открито уведомлението по предходната алинея може да се направи в еднодневен срок.

И нещо повече:

За провеждането или непровеждането на събранието, митинга или манифестацията кметът на общината, съответно кметът на кметството, уведомява незабавно компетентните органи на Министерството на вътрешните работи.

Тоест – кметът уведомява полицията, а не полицията – кмета. Събранието, митингът или както искате да го наречем, на ДПС, обаче май се явява не много законен. От Община Бургас отговориха официално, че при тях не е имало постъпило уведомление за протест от страна на ДПС. Въпреки твърдението на полицията на място, че партията също имала планирано събитие. Именно заради това и с обяснението, че не трябва да се допуска спречкване и сблъсъци между двете страни, едните български граждани, тези, които искаха да плажуват, не бяха допуснати и спрени от плътен полицейски кордон. От друга страна, организаторите на събитието на плажа, чинно са внесли уведомление за провеждане на „граждански протест“, с посочен час и място.

На самия протест, от полицията казаха, че при тях имало внесено уведомление от страна на ДПС, но видно от закона е, че институцията, в която трябва да бъде извършено това, е именно общината, на чиято територия се провежда митингът. В интерес на истината, конкретните текстове дават и доста големи правомощия на съответния кмет да прекрати даден протест:

Чл. 12. (2) Кметът на общината може да забрани провеждането на събранието, митинга или манифестацията, когато има несъмнени данни, че:

2. застрашават обществения ред в съответното населено място;

3. застрашават народното здраве при предварително обявена епидемична обстановка;

4. нарушават правата и свободите на другите граждани.

Чл. 13. (1) Кметът на общината, прекратява събранието, митинга или манифестацията, когато не са организирани или не се провеждат при условията и по реда, установени с този закон.

Толкова по буквата на закона. Затова се обърнахме и към Областната дирекция на МВР в Бургас с конкретни въпроси – законен ли е бил охраняваният от тях митинг на ДПС. И още – защо едни български граждани бяха спирани още в началото на парк „Росенец“, а други – бяха извозени максимално близо до „сараите“ с автобуси и коли? Така законно протестиращите бяха принудени да вървят над 5 километра пеша, за да упражнят законовото си право да протестират. На какъв принцип бяха пропускани едни български граждани през кордона, а други не? Наш репортер видя как в началото това се случваше при показване на шапка на ДПС. В последствие, полицаите започнаха да изискват лични карти за справка. Каква беше справката? Дали беше достатъчно само удостоверяването на турско име? Можем само да гадаем. До момента не сме получили отговор от полицията на поставените към тях въпроси.

А, за съжаление, именно подобни прояви на двоен стандарт, създават усещането за дискриминация. И че всички сме равни пред закона, но едни са по-равни от другите.

Текстът е на Мариян Иванов от Радио Бургас.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам