„Задоволяване на нуждите“ – още една история за алчност и прахосничество

Варненската областна администрация
Снимка: TIIIM

Четирима служители на варненската Областна администрация са си купили държавни гаражи на цени доста по-ниски от пазарните „за задоволяване на нуждите им“, както гласи действащото в момента законодателство. Дни по-късно обаче, те са ги продали на цени, почти идентични с тези, на които са ги придобили. Това показва разследване, огласено от варненската общинска съветничка Стела Николова („Демократична България“).

През 1975 г. в идеалния център на Варна – на бул.“Цар Освободител“ 49, държавата отчуждава частни имоти на граждани и построява 6 етажна жилищна сграда. Тя става известна като „блока на митничарите”, тъй като в нея, освен обезщетените собственици, са настанени основно служители в митниците. В приземния етаж на сградата са построени и 7 гаража. Тяхната съдба е твърде любопитна.

Независимо, че през годините апартаментите в блока са станали собственост на физически лица, почти всички от които вече не работят като митничари, гаражите са продължили да са със статут на частна държавна собственост и са били стопанисвани от Агенция „Митници”. Собствениците на жилища в етажната собственост многократно търсят начин да наемат или да купят гаражи, но агенцията, не предприемала никакви действия, които да направят подобни сделки възможни.

През 2018 г. стопанисването на гаражите изненадващо е прехвърлено от Агенция „Митници” на Областна администрация – Варна, като според посочените две държавни институции, това обстоятелство по никакъв начин, не засяга живеещите в блока, с чиито имоти въпросните гаражи сe намират в условия на фактическа съсобственост.

Какво се случва по-нататък, Стела Николовав разказва в публикация във Фейсбук.

Областна администрация дава гаражите под наем на свои служители, пише тя. Единият от договорите например е сключен на 13 януари т.г., а наемната сума е 60 лв на месец. Още на 03 април т.г. обаче, едва три месеца след сключения договор за наем, Милена Дончева, старши експерт в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” (АПОФУС) в Областна администрация – Варна, купува гаража с данъчна оценка 20 666.30 лв. Вероятно защото е с постоянен адрес във варненския кв.“Аспарухово“, отдалечен на близо 6 км. от новата и собственост, Дончева я продава само два месеца и половина по-късно. Интересното в случая е, че продажната цена от 11200.00 евро е твърде близка до тази, на която гаражът е бил придобит. По фиксирания курс на БНБ това са 21 905 лв, което значи, че Дончева е спечелила от сделката едва 905 лв.

Според публикацията на Стела Николова във Фейсбук същата схема е приложена и при сделка с друг от въпросните гаражи, придобит този път от Сиана Стоянова, юрисконсулт в Дирекция „АПОФУС” във варненската Областна администрация. Сделката е сключена на 2 март т.г. Данъчната оценка на имота е 20666.30 лв. На 17 юни Стоянова също продава гаража си за изненадващата сума от 21000 лв. – точно толкова, за колкото го е купила.

Т.нар. „блок на митничарите“ във Варна, където с намират гаражите, продадени от областния управител Стоян Пасев на негови служители на занижени цени Снимка: Google street view

И това не е всичко!

На 16 септември т.г. гараж №3 в т.нар. „митничарски блок“ във Варна е купен от Петър Харалампиев, младши експерт в Дирекция „АПОФУС”. По постоянен адрес той живее на малко повече от 2 км от гаража, който си е купил и по тази причина не е чудно, че остава негов собственик само 28 дни. На 14 октомври т. г. той го продавa за 25000 лв. като печели от сделката 4000 лв., тъй като е купил имота за 21000 лв.

Останалите четири гаража са с почти същата съдба. Те най-напред са отдадени под наем, а после продадени на служители в администрацията на варненския областен управите Стоян Пасев „за задоволяване на техните нужди“ от гараж. Очевидно е обаче, че и останалите купувачи не са имали никаква нужда от място, на което да паркират колите си.

Гараж номер а 1 е продаден съответно на Свилен Митов – мл.експерт в Дирекция „АПОФУС“, който е пуснал обява във Фейсбук, че го отдава под наем. А гараж № 9 е купен от Мариела Станева, младши експерт все в същата печеливша дирекция „АКРРДС“.

„От цялата тази история излиза, че продажбата на държавна собственост за задоволяване потребностите на чиновници всъщност е алъш-вериш, казва съветничката от „Демократична България“ Стела Николова. Вместо Агенция „Митници“ да продаде гаражите по пазарни цени на граждани, които живеят в близост и ще ги ползват, тя ги прехвърля на Областна администрация, която пък ги продава на свои служители на цени далеч под пазарните“.

Остава въпросът дали цените, на които служителите на варненската областна администрация са продали гаражите си, след като са ги купили от държавата, са реални? „За Икономическа полиция и прокуратурата не би трябвало да е проблем да проверят, дали купувачите по сделките на тези гаражи, или техни роднини, не са теглили лично суми от банковите си сметки непосредствено преди, или в деня на сделките за покупка на гаражите си“, казва още Стела Николова в публикацията си във Фейсбук.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам