Авария на хвостопровод доведе до замърсяване на реките Юговска и Чепеларска

Авария в хвостопровод на „Лъки Инвест“ ЕООД е довела до замърсяване на водите на реките Юговска и Чепеларска (Чая) днес следобед, съобщиха от Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите (РИОСВ) в Пловдив.

След получен сигнал са сформирани два екипа от експерти към Басейнова дирекция Пловдив, екоинспекциите в Пловдив и Смолян, Регионалните лаборатории към Изпълнителната агенция „Околна среда“ в Пловдив и в Смолян, които са извършили проверка и са взели проби от осем пункта по течението на река Юговска и река Чепеларска.

Установено е изпускане на хвост във водите на река Юговска в близост до град Лъки. До инцидента се е стигнало след авария на довеждащ хвостопровод, отвеждащ хвоста от Лъкинска Обогатителна Фабрика (ЛОФ) до хвостохранилище „Лъки – 2 – Комплекс“. Допуснато е нерегламентирано заустване на хвост в река Юговска, вследствие на което водите на реката са със силно променен цвят.

Разпоредена е пълна проверка по случая с незаконните сметища на река Чая край Катуница и Ягодово. Аварията е била отстранена в рамките на един час. За допуснатото нарушение, срещу дружеството ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.

Водните проби ще бъдат анализирани по следните показателите активна реакция, рН, температура, електропроводимост, разтворен кислород, наситеност с кислород, неразтворени вещества, калциево-карбонатна твърдост, цианиди свободни, желязо, манган, мед, цинк, арсен, хром общ, кадмий, олово, никел, живак.

По поводхполучения сигнал, Басейнова дирекция „Източно-беломорски район“ е изпратила предупреждение до Областна администрация – Пловдив, „ВиК“ – Пловдив, РЗИ – Пловдив и общините във водосбора на засегнатия участък – Лъки, Асеновград, Садово, Родопи и Марица за предприемане на действия за предупреждение на населението за възможно замърсяване на водите в река Чепеларска и ограничаване на ползването им.

„ВиК“ – Пловдив и РЗИ – Пловдив ще трябва да извършат анализ за качеството на питейните води от водоизточниците, разположени в терасата на Чепеларска, като се вземе предвид, че евентуалният източник на замърсяване е свързан с добив на метали в района на Лъки и да дадат указания за тяхното ползване от населението.

Басейнова дирекция ще извърши мониторинг за разпространение на замърсяването и в поречието на река Марица, поасочват още от екоинспекцията в Пловдив.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам