Забранява се влизането в България на граждани от трети страни

Снимка на Gerd Altmann от Pixabay

Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която временно забранява влизането на граждани от трети страни на територията на Република България. Забраната не засяга граждани на държави-членки на Европейския съюз и страните от Шенгенското пространство и членовете на техните семейства с изключение на 8, посочени като рискови, държави.

Съгласно заповедта, забраната важи от 00:00 часа на 20 март до 17 април 2020 г., включително и обхваща всички гранични пунктове и всякакъв вид транспортни средства, включително въздухоплавателни, морски, железопътни и шосейни.

Остава в сила забраната за влизане на територията на България на лица, пристигащи от следните държави-членки на ЕС и страни от Шенгенското пространство: Италия, Испания, Франция, Великобритания и Северна Ирландия, Германия, Нидерландия и Швейцария, с изключение на български граждани, членове на семействата на български граждани и лица със статут на постоянно и продължително пребиваване в България. На гражданите от тези държави-членки на ЕС и страни от Шенгенското пространство и членовете на техните семейства се позволява транзитно преминаване през територията на Република България с цел да се завърнат в държавата, където живеят или пребивават.

Забрана не обхваща здравни специалисти, здравни изследователи и специалисти по грижата за възрастни хора; транспортен персонал, ангажиран с превоз на товари, екипажи на въздухоплавателни средства, извършващи търговски въздушен превоз, и друг транспортен персонал при необходимост; дипломати, служители на международни организации, военнослужещи и хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения; лица, пътуващи по хуманитарни причини; граждани на трети страни, които имат разрешение за дългосрочно пребиваване в държава-членка на ЕС и преминават през България с цел да се завърнат в държава, в която живеят и пребивават.

Общият брой на хората с коронавирус инфекция в България е нараснал от 92 на 94, обяви тази сутрин на редовния си брифинг ръководителя на щаба за борба с коронавируса генерал Венцислав Мутафчийски. Има трети починал от заразените в вируса. Това е възрастната пациентка в „Пирогов“ с инсулт. 

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам