Забрана за ползването на питейна вода за други цели е в сила за цялата област Габрово

Хиляди жители на областта имат вода веднъж седмично и докато свърши в резервоара

Ремонтът на водопродите е задължение на държавата, но пари за това очевидно няма

Водохващане Багарещица, едно от трите, които захранват община Севлиево с питейна вода, всяко лято пресъхва.
Снимка: Емилия Димитрова

Със заповеди на кметовете на населени места в област Габрово от този месец е забранено използването на питейна вода за друго, освен за пиене и в домакинството. Причината е намаления дебит на водоизточниците. За нарушители се считат всички, които бъдат хванати да поливат дворове и градинки, да мият тераси и коли и пълнят басейни. Междувременно цели села са дни наред без вода, но само за част от тях има обявен режим на водоподаване.

Две габровски села – Велковци и Кметчета, получават вода само сутрин до изчерпване на количествата. Село Велковци е разделено на висока и ниска зона и тези, които живеят във високата, имат вода само вечер и докато свърши в резервоара.

Петнайсет села от общините Габрово и Севлиево са периодично без вода. Освен недостигът й, причина за продължаващото понякога със седмици безводие са честите аварии на етернитовия водопровод. Съоръжението е на над 60 години и загубите по него достигат до 80%, но пари за ремонт засега няма, въпреки, че има инвестиционен проект. Стойността на планираната реконструкция е около 20 млн. лв., които трябва да се осигурят с държавно или финансиране по европейски програми.

Сгушеното в балкана с. Млечево в община Севлиево също е застрашено от режим на вода. Селото е с местен водоизточник, който това лято започна да пресъхва, но причината не е само в засушаването, а и в масовите сечи в районите около вододайните зони. От рано пролетта точно от тези райони бяха извозени десетки камиони, натоварени с дървени трупи.

В с. Крънча и квартал „Марча“ в община Дряново положението е изключително тежко. Живеещите там имат вода само в петък след 15.00 часа и до изчерпване количеството в резервоара. Същото е положението и в с. Престой, община Трявна, където хората имат вода по три часа два пъти в седмицата – във вторник и петък, между 15.00 и 18.00 ч.

За жителите на град Севлиево е в сила предупреждение, че при продължаващо намаляване на количествата вода, постъпващи от водоизточниците, градът ще мине на режим – ситуация, непроменена от над 30 години всяко лято, понякога до късно есента.

Проблемът с големите водозагуби по старите водопроводи, по които Севлиево и селата получават вода от балкана е стар и актуален за много български общини. Ето как изглежда той в цифри за община Севлиево. За да има редовно водоподаване, без режим, в община Севлиево са необходими 330 л/сек. За града трябват 180 л/сек, останалите са за селата, които се захранват от етернитовия водопровод, този в посока Велико Търново, строен през 1962 г. на миналия век.

Част от водата, която се подава по двата водопровода обаче е загубена, защото реалното потребление е много по-малко от това, което се подава. В селата се използват около 25 л/сек, но се подават 150 л/сек. В града се потреблението е 60 л/сек, а се подават 180 литра. Цифрите сочат, че за цялата община стигат 120 литра в секунда, само че да се напълнят водопроводите трябва близо три пъти повече вода, тъй като в сметката се добавя и онази, която изтича нахалост. От това изводът е само един – спешен ремонт на водопроводите, за което основната грижа е на държавата.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам