BG | EN

Журналисти сезират областния управител, че системата за прием на първокласници е приета в нарушение на закона

Снимка: otzvuk.bg

Гласуваната от Общински съвет – Смолян, Система за прием в I-ви клас в училищата на територията на общината е приета в нарушение на закона. Сигнал за това е подаден от регионалното издание „Отзвук“ до Областния управител на Смолян. 

Проектът за нормативен акт е бил внесен в Общинския съвет от кмета на Смолян Николай Мелемов. Нито един общински съветник не е гласувал против, нито един не е обърнал внимание, че по закон е задължително всички нормативни актове да преминават обществени консултации преди да бъдат внесени за обсъждане и приемане, става ясно от статията, публикувана в изданието. Преди внасянето в Общинския съвет кметът Мелемов е бил длъжен да публикува на интернет страницата на общината въпросната Система заедно с мотивите и предварителната оценка за въздействие на този акт. И да изчака поне 30 дни, през които гражданите да могат да направят своите предложения и становища. Справка в сайта на Община Смолян сочи, че тази Система не е била публикувана и не е била обект на обществени консултации, което е достатъчно основание областният управител да върне решението на Общински съвет – Смолян за ново обсъждане.

Със Системата се въвеждат ограничения при записването на децата в първи клас в избрано от родителите училище, а класирането става по точки.

Към всяко училище в града има прилежащ район. По този начин предимство ще имат децата, които живеят в прилежащия район. Ако детето има постоянен или настоящ адрес в прилежащия район повече от 3 години, то получава 20 точки при класирането по Системата. Съответно от 1 до 3 години – 15 точки, под 1 година – 10 точки, а ако живее извън прилежащия район получава само 5 точки.

При класирането се използват и допълнителни критерии, ако местата не достигат. По 10 точки получават деца с трайни увреждания над 50%, деца с един или двама починали родители, ако местоработата на един от родителите е близо до училището, деца на приемни родители, или имат брат или сестра в същото училище.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините