АЕЖ: Министерството на културата да внесе за разглеждане оригиналния вариант на медийния закон

Асоциацията на европейските журналисти – България, призова Министерството на културата да изтегли законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията и да внесе варианта, одобрен от работната група.

На 21 октомври шефът на Българското национално радио (БНР) Андон Балтаков обяви, че е депозирал оставката си пред Съвета за електронни медии (СЕМ), защото предложеният проект за обществено обсъждане за промени в закона се различава от този, по който е било постигнато съгласие от представителите на радиото и други участници в подготвянето на проекта. Министерство на културата пък се оправда, че имало само ролята на организатор и не е премахвало никакви предложения.

Асоциацията на европейските журналисти (АЕЖ) намира, че изход от създалата се ситуация би могло да бъде внасянето на законопроекта във вида, одобрен от работната група. Едва след това различни заинтересовани страни биха могли да дадат мотивирани становища. Не е редно при липса на прозрачност да се допуска подмяна на толкова съществен и толкова чувствителен законопроект, какъвто е този за радиото и телевизията, заявиха днес от организацията.

Според тях предложените изменения решават важни въпроси, които ще позволят на двете обществени медии да функционират в условия на по-добра предвидимост.

„По тази причина е важно да продължи обсъждането на това предложение“, посочват от АЕЖ.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам