Жители на Дупница поискаха станции за измерване качеството на въздуха в града

Илюстративна снимка: За истината

Повече от 70 писма с искане за разполагането на постоянна система от станции за измерване на концентрации/норми на основните компоненти, свързани с опазване на човешкото здраве в Дупница, внесоха днес жители на града до общинската администрация. Преди това писма с подобно съдържание са били изпратени и чрез електронната форма за контакт на Община Дупница, предаде Дарик радио.

Според гражданите, само постоянно наблюдение от страна на Изпълнителна агенция по околна среда ще даде цялостна картина за състоянието на въздуха в Дупница. „Информираността ни е нужна както, за да знаем опасно ли е горенето на отпадъци в ТЕЦ „Бобов дол“, така и за да бъдат предприети мерки от Ваша и наша страна за предпазване, най-вече на децата, в пиковите дни и часове на замърсяване (което се вижда и усеща и без измервания)“, се казва в писмата.

Жителите на Дупница настояват за разполагане на постоянна система за наблюдение от страна на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), която да гарантира информираност на населението в двете общини, „тъй като засегнати са както жителите на Дупница, така и тези в Бобов дол, и най-вече жителите на Големо село, които живеят в непосредствена близост до ТЕЦ „Бобов дол“.

„Щом МОСВ разреши горенето на отпадъци в ТЕЦ „Бобов дол“ имаме право и настояваме МОСВ да разположи постоянна система от няколко станции за измерване на показателите за замърсяване на въздуха“ са заявили пред Дарик гражданите. Според тях, финансирането трябва да дойде от екоминистерството, тъй като то е разрешило горенето на отпадъци в ТЕЦ-а.

Инициативата за входирането на писма се ражда преди седмица в социалната мрежа след обсъждане качеството на въздуха в Дупница. В улеснение на инициативата е публикуван и примерен вариант на писмото, което да бъде входирано до кмета в деловодството или на електронната поща на Община Дупница.

Само преди седмица от общинската администрация в Дупница съобщиха, че в града е разположена мобилна лаборатория за замервания на въздуха, като мониторингът ще се извърши в рамките на седмица, а след това ще бъде изготвен доклад с резултатите. Мобилната станция беше разположена на централния площад и проследяваше нивата на основните замърсители на въздуха – серни и азотни оксиди, въглероден оксид, фини прахови частици, озон и сероводород.
От Общината в Дупница поискаха от РИОСВ-Перник да осигури такава лаборатория заради липсата на контрол на качеството на въздуха от страна на екоинспекцията на територията на общината. Към момента местните хора се информират единствено от гражданската система airbg.info, чиито станции в града често сочат опасни за човешкото здраве нива на фини прахови частици. Станциите не са лицензирани и данните от тях не се приемат за официални, а често стават и причина за спекулации, коментираха от Община Дупница пред БТА.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам