BG | EN

Жителите на Гоце Делчев готвят протестни действия срещу боклука на Благоевград

Снимка: blagoevgrad-news.com

Жителите на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово готвят протести заради опити на Министерството на околната среда и водите да прехвърли боклук от Благоевград в Регионалното депо на Гоце Делчев.

Общинските съвети на Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово – с пълно мнозинство се обявиха против проекто решението за използване до десет на сто на оставащия капацитет на Регионално депо Гоце Делчев, на което да се обезвреждат чрез депониране отпадъци от територията на община Благоевград. Депото обслужва трите общини с общо население от около 60 хил. души, съобщи регионалното издание „Благоевград нюз“.

Причината, довела до свикването на тези извънредни сесии е получено в Община Гоце Делчев писмо от зам. министъра на околната среда и водите Николай Кънчев, касаещо започнало производство по реда на чл. 42, ал. 2 от ЗУО, за използването до десет на сто на оставащия капацитет на Регионално депо Гоце Делчев, на което да се обезвреждат чрез депониране отпадъци от територията на община Благоевград, пояснява изданието. Писмото било получено на 17 август (петък) в късния следобед по електронна поща, а отговорът – становище от ощинските администрации зам.-министърът поискал да получи след малко повече от час. Въпреки това, експертите в общинска администрация на Гоце Делчев успели да реагират – свикали извънредно събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците – регион Гоце Делчев и в 16:53 ч. успели да изпратят исканото официално становище.

„Благоевград нюз“ пояснява, че регионалното депо за неопасни отпадъци в Гоце Делчев се състои от 3 клетки – 1 за строителни инертни отпадъци и две за неопасни битови отпадъци, от които в експлоатация е само една клетка, чийто свободен капацитет е приблизително 37 949,4 тона. Приемането на 10 на 100 от оставащия капацитет отпадъци, означава приблизително 3795 тона отпадъци, което се равнява на количеството отпадъци, които се обезвреждат от община Гоце Делчев за период от пет месеца, или годишното количество отпадъци, които се обезвреждат от община Гърмен. На практика, населението на трите общини ще изгуби възможността за обезвреждане на отпадъците, а животът на депото ще бъде съкратен най-малко със 7 месеца.

На 18.12.2017 год. е бил подписан административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проектно предложение за „Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталация за компостиране в рамките на Регионална система за управление на отпадъците-Регион Гоце Делчев“. Приемането на решение, с което да се депонира част от боклука на община Благоевград, би довело до предсрочно запълване на единствената работеща клетка, обслужваща регион с население около 60 хил. души, което от своя страна ще доведе до невъзможност за изпълнение на подписания договор, пише още изданието и обяснява, че това от своя страна ще доведе до налагане на финансови санкции, отмяна на финансиране или връщане на вече усвоени финансови средства, както от страна на Бенефициента, в лицето на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово така и от представители на държавата в лицето на МОСВ.

В случай, че започне извозване на боклука от Благоевград и почти запълнена клетка на депото в Гоце Делчев спре да функционира, заради изчерпан капацитет, жителите на трите общини Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово ще се наложи да понесат и сериозна финансова тежест, става ясно от материала. Разчетите на специалистите показали, че извозване на отпадъците до най-близкото възможно друго депо, ще доведе до поскъпване на таксата за битови отпадъци поне 3 пъти, което е непосилно финансово бреме за хората от малките населени места в тези общини, в които има висока безработица.

Според официални справки община Благоевград има задължения към РИОСВ в размер на над 6 млн. лв. Ръководствата на трите общини са притеснени, че при приемане на отпадъците на община Благоевград и неплащане на отчисленията от тяхна страна, тези задължения ще се натрупат към община Гоце Делчев – като собственик Депото, и индиректно към общините Гърмен и Хаджидимово.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините