„Елементарна грешка“ лиши бизнеса в Севлиево от инвестиции за 4 млн. лв.

Севлиево
Снимка: Антон Лефтеров (Wikipedia)

Нито стотинка няма да влезе в община Севлиево по Програмата за развитие на селските райони, подмярка „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“. Причината е небрежност и некомпетентност, проявени от местната администрация и зам. – кметът на града Невена Тодорова. Тя е и председател на ръководството на Местната инициативна група, изготвила стратегия, за която по програмата е трябвало да бъде получено финансиране. Това показва проверка на „За истината“.

Без втори шанс

Единственият мотив, с който севлиевският проект е отстранен от крайното класиране, е „наличието на свързаност между членове на Управителния съвет на инициативната група“, гласят мотивите на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони.

Членове на ръководството на местната инициативна групата са Община Севлиево и Наталия Колева – директор на „Регионално депо за отпадъци“ в града. А работодател на Колева е отново Община Севлиево.

В хода на процедурата от Държавен фонд „Земеделие“ са поискали обяснение, а от Местната инициативна група са отрекли наличието на свързаност. Като доказателство за това е приложен документ, съгласно който Наталия Колева е излязла от УС на групата на 5 декември м.г. Само че към тази дата стратегиите, кандидатстващи за одобрение, вече са били класирани.

Когато те няма и в резервите

Местната инициативна група Севлиево е извън списъка и на резервите, в който са стратегии, за които няма финансов ресурс, но са преминали проверката за административно съответствие и допустимост. С това дребни и средни предприемачи в община с 34 села окончателно губят възможност да финансират свои проекти и да инвестират в производство, тъй като вторият етап на процедурата на Програмата за развитие на селските райони вече е приключил, а трети няма.

По-добре късно, най-сигурно никога

Кандидатът не е предприел действия за отстраняване на свързаността преди подаването на формуляра за кандидатстване /б.ред. крайният срок за това е бил 30 август м.г./, пишат от фонд „Земеделие“. С това възможността към общината с най-много кметства и махали в област Габрово, да потекат пари за инвестиции в дейности, които биха съживили региона, е напълно загубена.

4 млн. лв. на боклука

Невена Тодорова, зам.-кмет на Севлиево
Снимка: Севлиево онлайн

Пропускът от страна на председателя на Управителния съвет на Местната инициативна група Севлиево Невена Тодорова, която е и зам.-кмет в общинската администрация на практика е изхвърли стратегията на боклука, твърдят представители на местния дребен бизнес. Документът изобщо не е допуснат до техническа и финансова оценка, тъй като още при проверката за административно съответствие и допустимост грешката на Тодорова е станала очевидна.

Това, че в община Севлиево няма да влязат пари по Програмата за развитие на селските райони е тежък удар за много нейни граждани. Пропаднаха проектите за развитие на селскостопански производители, собственици на туристически обекти, кметове на села, занаятчии, представители на IT-сектора, дори издатели.

Една „елементарна грешка“

Местната администрация вече направи опит да омаловажи случилото се с коментарите, че става дума за „елементарната грешка“, която е можело да бъде поправена. Единственото, което трява да стане ясно сега е кой и как ще понесе вината за проваленото финансиране.

Бюджетът за финансиране на стратегии по подмярка 19. 2 на Програмата за развитие на селските райони е над 60 млн. евро. Те ще бъдат усвоени от 25 местни инициативни групри от други райони на страната, а още толкава са в списъка с резерви.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам