ЕК предупреждава България да предприеме стъпки за опазване и управление на „Натура 2000“

Преди седмица хиляди се събраха в София и още няколко града на страната на протест в защита на природата в България.
Фейсбук страница на събитието/ Antonio Georgiev-Hadjihristov

Европейската комисия е изпратила уведомително писмо до България, за да предприеме необходимите стъпки за опазване и управление на своите мрежи „Натура 2000“, съобщи БНР.

Страната ни е посочила като специални защитени територии за консервиране само 22 от общо 229 места. Шестгодишният срок за това е изтекъл.

Отделно България постоянно не успява да постави специфични за всяко място подробни цели за опазване.

България, заедно с Латвия и Финландия, следва да транспонират европейското законодателство за защита от радиация.

Освен това страната ни трябва да приеме национална програма за стопанисването на радиоактивните отпадъци, която да спазва регламентите на ЕС, се разбира още от писмото, цитирано от радиото.

Комисията също така настоява България, Унгария и Финландия да не допускат инциденти в рамките на Директивата за контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества.

За целта те трябва да приведат националните си законодателства в съответствие с тази директива. 

В края на миналата година в свой одитен доклад Сметната палата предупреди за наказателна процедура срещу България заради пропуски в „Натура 2000“.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам