Екоминистерството не разреши напояване от яз. „Тича“ през октомври

Язовир Тича през август 2020. Това преди 3 години беше дъното на язовира край Иваново
Снимка: Диана Желязкова

Заявката на „Напоителни системи“ ЕАД за 489 000 кубика от язовир „Тича“ през месец октомври не е удовлетворена, показва графикът за използване на водите на комплексните и значими язовири в страната. Причината за отказа е, че за доставка на 9 150 куб.м. вода, необходима за напояване трябва да се източат допълнителни 480 000 куб.м., което е повече от 20-дневното потребление на ВиК – Търговище.

Предвид ниския обем в язовира, ползването е редуцирано, като са намалени и заявките на ВиК- Шумен и ВиК- Търговище в съответствие с реално използваните през последните месеци количества вода, се посочва в публикувания от Мининстерство на околната среда и водите график.

Заявката за напояване се редуцира от 1,546 млн. куб. м. на 1000 млн. куб. м. в съответствиес реално използваните през напоителен сезон 2020 г.

Справката сочи, че наличният обем на язовир „Тича“ в момента е 141.966 млн. куб. м., като от тях 101,966 млн. куб.м. е полезният обем.

Според графика, 3.320 млн. куб. м са позволени за използване, като 2.400  млн. куб. м. са предназначени за питейно-битово водоснабдяване на Шумен и Велики Преслав, а 0.700 млн. куб. м. – за Търговище.

От екоминистреството акцентират върху факта, че ВиК операторите и Асоциацията по ВиК- Шумен многократно са били уведомявани за необходимостта от предприемане на мерки по отношение на рехабилитация на наличните алтернативни водоизточници и инвестиции за обезпечаване на допълнителното пречистване на водите, налични в язовира под санитарния минимум. Към настоящия момент, обаче, няма депозирани заявления за издаване на разрешителни за водовземане от алтернативни източници.

От началото на годината МОСВ предупреждава земеделските производители да преминат към алтернативни източници, допълват от министерството.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам