BG | EN

Екоинспекцията в Хасково глоби кмета на Харманли за одобряване на подробен устройствен план без процедура

Община Харманли Снимка: Фейсбук група

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково глоби кмета на община Харманли с 500 лв. за това, че със заповед е одобрил подробен устройствен план (ПУП) без проведена процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.

Данните са от отчета на екоинспекцията за м. януари 2023 година. От него се разбира още, че е съставен акт и за реализация на инвестиционно предложение в границите на защитени зони от Екологичната мрежа „Натура 2000“ без проведена процедура по реда на Закона за биологичното разнообразие.

През периода РИОСВ – Хасково е извършила общо 66 проверки, от които 27 планови и 39 извънредни. При проверките са дадени 24 предписания за отстраняване на установени нарушения или за изпълнение на екологични изисквания. В резултат на осъществения контрол, през месеца са почистени 12 замърсени терена на територията на областите Хасково и Кърджали, посочват още от екоинспекцията.

За неизпълнение на предписание по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) с 1000 лв. е санкционирана фирма от гр. Свиленград.

През октомври миналата година РИОСВ – Хасково санкционира общините Хасково, Кърджали, Харманли Момчилград, Крумовград, Кирково, Ардино и Ивайловград за нарушения, свързани с опазването на водите и за нерегламентирани сметища.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините