Екоинспекцията в Смолян търси причините за открита мъртва мряна в р. Чая

Илюстративна снимка: За истината

Мъртва риба в река Чепеларска (река Чая) в района след разклона за село Югово са установили експерти от смолянската Регионална инспекция по опазването на околната среда (РИОСВ), Регионална лаборатория – Смолян,  Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и представители на община Лъки при проверка, направена по сигнал.

По информация на РИОСВ – Смолян, сигналът е бил получен в неделя (25 януари) около 15 часа. На мястото екоинспекторите са установили мъртви екземпляри от вида черна мряна, които са били в различен стадий на разлагане. При направения оглед не са установени мирис, пяна или промяна в цвета на водата. След проверка на река Юговска (приток на река Чепеларска) не са открити други мъртви риби, посочват от смолянската екоинспекция.

На място са взети водни проби, като направените полеви анализи за електропроводимост, активна реакция (pH) и разтворен кислород са в норма. С цел установяване причината за замърсяването, в лабораторни условия ще бъде направен допълнителен анализ по азот амониев, азот нитритен, азот нитратен, общ азот, ортофосфати като фосфор, общ фосфор, желязо, манган, цинк, мед, кадмий, олово и цианиди свободни.

В района няма промишлени предприятия или други източници генериращи замърсявания, пише още в информацията на РИОСВ.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам