Екоинспекцията в Пловдив наказва кметове на две общини

Снимката е илюстративна: Filmbetrachter от Pixabay.com

Двама кметове получиха през месец ноември актове от Регионалната инспекция по опазване на околната среда (РИОСВ) в Пловдив, съобщиха от екоинспекцията.

Кметът на община Стамболийски е получил акт за непочистен терен по поречието на река Въча при Куртово Конаре. Това е станало след проверка по сигнал от местно рибарско сдружение и установено нерегламентираното замърсяване.

Акт е съставен и на кмета на община Раковски, който не е почистил замърсяване с отпадъци в индустриалната зона на Стряма, въпреки направените предписания. Замърсяването в района е установено благодарение на сигнал от медии до екоинспекцията.

Съставени са и актове за нарушения на Закона за чистотата на атмосферния въздух на две дружества – СПА-комплекс и предприятие за преработка на ориз.

В качеството им на оператор на климатично оборудване от спа-комплекс не са представили пред РИОСВ-Пловдив изискуемия годишен отчет, а предприятие за преработка на ориз в землището на с. Куртово Конаре, общ. Стамболийски ще бъде санкционирано за неподдържане на прахоуловително пречиствателно съоръжение.

Акт по Закона за водите има цех растителни екстракти и етерични масла в село Зелениково – за заустване на отпадни води без необходимото разрешително.

Санкция от 5 хил. лв. е наложена на дружество за внос и търговия с флуоровъглеводороди на територията на Европейския съюз. То не е гарантирало, че пуснатото на европейския пазар количество, съответстващо на определената годишна квота.

Глобена е и фирма за производство и търговия с перилни и почистващи препарати в Пловдив, тъй като от ръководството й не са позволили да бъде извършена проверка.

По отношение на опазване на биоразнообразието през месеца са проверявани защитени територии и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, общини и горски стопанства по спазване изискванията на Закона за лечебните растения, сигнал за улов да защитени видове пойни птици. Извършен е и мониторинг на дива коза съгласно утвърден план-график за 2021 година. Съставен е акт за отглеждане на защитен биологичен вид.

Издадените наказателни постановления с глоби са за общо 18 500 лева. Събрани са над 23 хил. лв от предишни санкции.

През ноември инспекторите са извършили общо 155 проверки, като 60 от тях са били по жалби и сигнали на граждани.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам