Екоинспекцията във Варна проверява сигнал за унищожаване на дюни между Кранево и Албена

Снимка: Басейнова дирекция

Експерти от Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) и Регионалната инспекция по околна среда и води – Варна (РИОСВ-Варна) извършиха съвместна проверка по подаден сигнал за умишлено заустване на река Батова и унищожаване на дюните. По време на проверката на 21 юни е извършен обход на плаж „Кранево–север“, устието на река Батовска, южната част на плажа на курорта Албена и плаж „Батовски“.

Снимка: Басейнова дирекция

Констатирано е, че водите от река Батовска,  и течащите повърхностни води, сформирани от територията на поддържан резерват „Балтата“, образуват водно течение, което достига до най-южната точка на плаж „Албена“ до х-л „Гергана“, като след това се отклонява в дясна посока и водите навлизат около 500 метра успоредно на плажната ивица по посока с. Кранево (плаж „Батовски“), след което се изтичат свободно в Черно море. Изтичането на водите от поддържаният резерват и образуването на разлив по протежение на плажа е вследствие на естествени процеси.

Снимка: Басейнова дирекция

Видимо бреговете на водното течение през пясъчната ивица са ерозирали вследствие на повишеното водно количество на течащите повърхностни води, сформирани от територията на ПР „Балтата“. Плаж „Батовски“ попада в защитена местност Блатно кокиче, обявена по смисъла на Закона за защитените територии.

По време на проверката не са установени техника и хора, извършващи отклоняване на река Батовска, както и следи от дейности по изместване на течението, сформирано от територията на ПР „Балтата“.

На около 100 метра преди естественото вливане в морето на водното течение, сформирано от територията на ПР „Балтата“, е установен канал в пясъка в посока Черно море, с ширина 1м и дължина около 10м. Екоинспекцията е уведомила прокуратурата с цел извършване на проверка по случая и произнасяне, съобщава на сайта си Басейнова дирекция.

Снимка: Басейнова дирекция
 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам