Екоинспектори ще проверяват чистотата в областите Силистра и Разград

Илюстративна снимка: За истината, архив

Експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Русе започват проверки за чистота на населените места, съобщиха от екоинспекцията. Проверките ще започнат от неселените места в областите Силистра и Разград.

От общо 22 общини на контролираната територия ще бъдат проверени 66 населени места. Контрол ще бъде осъществен и в общините, за които са постъпили сигнали за замърсени терени или за нерегламентирано изгаряне на отпадъци, уточняват от русенската екоинспекция.

От РИОСВ – Русе напомнят, че съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) кметът на съотвената община отговаря за дейностите с битови и строителни отпадъци. В тези задължения попадат чистотата на населените места, организираното сметосъбиране и светоизвозване, разделното събиране на отпадъците, поддържане чистотата на общинската пътна мрежа и недопускане образуването на нерегламенитрани сметища.

Очаква се проверките да приключат до началото на август. При установени нарушения на разпоредбите срещу кметовете на общини ще бъдат предприети административно–наказателни мерки.

В края на миналата година двама кметове в Пловдивско получиха актове от Регионалната инспекция по опазване на околната среда (РИОСВ) в Пловдив за непочистени отпадъци на територията на съответната община. Подобни случаи имаше и в хасковско.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам