Екип/Contributors

 

Венелина Попова

Дългогодишна журналистка в програма „Хоризонт“ на БНР, кореспондентка от Стара Загора. Носителка на наградата „Паница“ за гражданска доблест. За свои разследвания е минала през два съдебни процеса, и двата с оправдателни за нея присъди. Вярва в силата на независимата и честна журналистика.

Venelina Popova

A longtime journalist in the Horizon Program of Bulgarian National Radio, a correspondent from Stara Zagora. Winner of the Panitza Prize for civic courage. She has gone through two court trials for her investigations, both of which with acquittals. She believes in the power of independent and honest journalism.

 

Емилия Димитрова – Данкова

Завършила „Българска филология“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. От дипломирането си работи като журналист, а от 2015 г. развива собствен сайт за новини от Севлиево и региона. Била е главен редактор на вестник „Севлиево днес“, журналист във вестник „Росица“ и отговорен редактор на новините в кабелна телевизия „Киви-ТВ“ в Севлиево. От 2015 година е координатор на „Програма Достъп до информация“ за област Габрово.

Емилия Димитрова – Данкова е носител на наградата „Златен ключ“ на „Програма Достъп до информация“ за 2018 г.

Emiliya Dimitrova – Dankova

Emiliya Dimitrova – Dankova graduated Bulgarian Philology at Veliko Tarnovo University St. St. Cyril and Methodius. Since her graduation she works as a journalist, and since 2015 she developed her own site for news from Sevlievo and the region. She was editor-in-chief of Sevlievo Today newspaper, journalist in Rossitsa newspaper and editor-in-charge of the news in cable TV Kiwi-TV in Sevlievo. Since 2015 she is Coordinator of the Access to Information Program for Gabrovo District.

Emilia Dimitrova – Dankova is the winner of the Golden Key award of Access to Information Program for 2018.

 

Зарко Маринов

Завършил „Българска филология“ във Великотърновския университет през 1989 г. Работил е като кореспондент на в. „Континет“. От 1993 г. е издател и главен редактор на вестник „Отзвук“ в Смолян. От края на 2015 до края на 2016 г. е зам.-областен управител на Смолян – позиция, която напуска, след като подава оставка заради несъгласие с несъстоялата се съдебна реформа в България.

Zarko Marinov

Zarko Marinov graduated Bulgarian Philology at Veliko Tarnovo University in 1989. He worked as a correspondent of Kontinet newspaper. Since 1993 he is publisher and editor-in-chief of the newspaper Otzvuk in Smolyan. Since the end of 2015 until the end of 2016 he was Deputy District Governor of Smolyan – a position he left after resigning for disagreement with the failed judicial reform in Bulgaria.

Мариета Димитрова

Мариета е главен редактор и собственик на информационна агенция Blagoevgrad News, работила е като репортер- кореспондент за предаването „Господари на ефира“ в Благоевград и областта. Със журналистика се занимава от 2003 година и има опит като радио и телевизионен водещ.

В момента Мариета работи активно в сферата на разследващата журналистика. Тя е носител на награди от конкурса „Валя Крушкина – журналистика за хората“ за 2017 г.  и 2018 г. и първа награда в категорията „Икономика“ на конкурса за чиста журналистика „Web Repоrt“ за 2018 г.

Marieta Dimitrova

Marieta Dimitrova is editor-in-chief and owner of the Blagoevgrad News information agency and has worked in Blagoevgrad and the region as a reporter and correspondent for the daily comedy TV show „Gospodari na Efira“. She has been involved in journalism since 2003 and is experienced as a radio and TV presenter.

Currently, Marieta works actively in the field of investigative journalism. She is the winner of the „Valya Krushkinna – journalism for the people“ competition for 2017 and 2018 and the first prize in the category „Economics“ of the competition for pure journalism “Web Repоrt“ for 2018.

 

Иван Атанасов

Иван Атанасов е издател и главен редактор на електронното и печатното издание „Сакарнюз“. Занимава се с журналистика от 1996 г. Има публикации в почти всички централни медии.

Ivan Atanasov

Ivan Atanasov is a publisher and editor-in-chief of the electronic and printed edition Sakarnews. He has been involved with journalism since 1996. He has publications in almost all central media.