Защо една неизградена инвалидна рампа в Севлиево остана зад кадър и извън прессъобщение?

Кметът на Севлиево поля вода пред един от изрядно изпълнените входове. Пред съседния няма рампа, но той е извън кадър.
Снимка: Община Севлиево

В традиционната помпозна церемония по рязане на лента пред санирани сгради, днес кметът на Севлиево плисна менче с вода и сряза лента пред блок №5 в градския кв. „Митко Палаузов“. За официалните снимки избра един от трите входа, пред които са монтирани рампи за инвалиди.

На институционален жаргон това се нарича „достъпна среда“, която има за цел да облекчи хората със затруднения в придвижването.

В прессъобщение, публикувано в сайта на Общината след церемонията се казва, че във всички сгради са извършени топло и хидроизолация на покривите, включително и водоизвеждане. Положени са топлоизолация, мазилка и боя на външните стени на обектите. Сменена е старата външна дограма, поставена е мълниезащитна система и… „достъпна среда“.

За да удостовери последния елемент от санирането, кметът на Севлиево Иван Иванов откри санирания блок, застанал пред вход с изпълнена рампа за инвалидни колички. Съседният, пред който обаче рампата е спестена, не попадна в кадър. За този вход не става дума и в обширното прессъобщение, подготвено от предпочитаната от Община Севлиево фирма за публичността на проектите с европейско финансиране „Адаса 7“. Тя е собственост на Мирела Банчева, сестра на председателя на групата съветници от ГЕРБ в севлиевския Общински съвет.

Блок №5 в ж.к. „Митко Палаузов“ в Севлиево има пет входа и до ремонта нито един от тях не е бил пригоден за хора с намалена подвижност. След санирането, в три от входовете са изградени рампи за инвалиди. Но точно във входа, в който живее мъж, придвижващ се с инвалидна количка, рампа няма. Оказва се, че тя не е била заложена и по проект.

Как след саниране на блок в Севлиево инвалид пак стига с мъка до входната си врата – тук.

Стойността на проекта, по който е извършено санирането, е на стойност 1.5 млн. лв., 85% от които са осигурени по Оперативна програма „Региони в растеж“ на Европейския съюз, а изпълнителите са избрани от местната администрация в Севлиево.

Освен енергоспестяващите мерки, в проекта е заложено изпълнение и на всички мерки, които биха осигурили нормално придвижване за лица с увреждания. Последното е записано в обяснителната записка към проекта, достъпна на сайта на информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз ИСУН 2020.

С това, пише там, ще се изпълнят изискванията на Наредбата за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хората с увреждания. Но нищо подобно не се случва и така единственият инвалид, който живее в открития днес с водосвет новосаниран блок, ще продължи да се придвижва на две патерици, сантиметър по сантиметър.

Автор на проекта е дружество „Ес Ди Проект“, избрано с процедура за възлагане та обществена поръчка с процедура „договаряне без предварително обявление“. Тази процедура дава право на възложителя, в случая Община Севлиево,  да провежда преговори за определяне на клаузите на договора с едно или повече точно определени лица.

Проектът, който „Ес Ди Проект“ разработва в последствие е съгласуван от Община Севлиево и на това основание е получил разрешение за строеж.

В този проект, в раздел „Достъпност“ е записано, че сградата не е приведена в съответствие с изискванията на наредбата за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда, включително за хора с увреждания, заради което ще се осигури достъпност до входните предверия на входове Б, В и Г чрез бетонни рампи. За входове А и Д достъпът е на ниво терен, пише в проекта.

Към момента не е ясно как проектантите са установили, че достъпът е „на ниво терен“, след като репортер на „За истината“ лично видя, че и пред двата входа, към които не са поставени рампи, има по едно стъпало. За здрав човек това би могло условно да се третира „на ниво терен“, но за човек на инвалидна количка, преодоляването дори на едно – единствено стъпало е сериозно усилие.

За да стане ясно дали в случая се касае за пропуск, нарушение или всичко е в реда на нещата, „За истината“ изпрати сигнал до Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), което е Управляващ орган“ на ОП „Региони в растеж“. Оттам оттговориха, че ще изискат документи и обяснения от Община Севлиево в хода на започнала от тяхна страна проверка и ще уведомят медията за резултатите.

Дотогава 139 домакинства в блок 5 на ж.к. „Митко Палаузов“ са със значително подобрена жизнена среда, пише в съобщението, подготвеното от дружеството, на която Община Севлиево е платила, за да похвали изпълнението на проекта.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам