BG | EN

Европейската прокуратура разследва скандален случай на саниране в Силистра

Проверката на един от блоковете в Силистра, санирани с европейско финансиране показва драстичмни разминавания между цената на вложените материали и отразената в приемо-предавателните документи.
Снимка: Димитър Пецов

В  края на месец май в Силистра е била извършена експертиза от вещо лице на скандално санирания “Блок 4” по ул. „Симеон Велики“. Това научи  “За истината” от свои източници. Процесуалното действие е част от досъдебно производство, образувано от европейски прокурор заради данни за злоупотреба с пари от фондовете на ЕС. 

“За истината” разследва изпълнението на обществената поръчка в края на 2021г. Тогава бяха установени драстични разминавания между планираните и вложените строителни материали, което се оказа причина за течове и други проблеми за живеещите в блока. Подробно с това разследване може да се запознаете на този линк:

Разследването на „За истината“ показа също, че изпълнителят на обекта не е случаен. Става дума за компанията “Дръстър инженеринг”, чиито управител Димитър Недялков е съпруг на заместник кмета по “Хуманитарни дейности” в Община – Силистра Мария Недялкова.

Недялков е известен и с близките отношения с областния координатор на ГЕРБ в Силистра Тодор Тодоров. От момента на създаването си през 2018 г. и досега, дружеството му е сред редовните изпълнители на обществени поръчки, възложени от местната администрация.

Разследването на Европейската прокуратура има отношение към разкриване на евентуална

схема за разпределяне на обществени поръчки

в строителството на местно ниво, но най-вече за конкретното разходване на парите по проекта, станало с подписа на кмета на Силистра. 

На експерта, който е строителен инженер, от органите на досъдебното производство е била възложена задача да установи, дали има несъответствия между планираните и вложените материали при изпълнението на санирането на  блока, и така да се е стигнало до злоупотреба с европейско финансиране.

Съдебно – техническата експертиза е показала, че съответствия действително има, твърдят източниците на „За истината“. Така например, вместо 10 см. вата в подпокривното пространство е била сложена вата с дебелина от 5 см. На местата, на които е трябвало да бъде сложен фибран, както е изписано по документи, експертът установил, че е използван наполовина по-евтиния стиропор, като разликата в цената на двата материала се измерва в хиляди левове.

Установено е било също, че на санираната сграда не е бил сложен гръмоотвод, което застрашава живота на живеещите в нея. Констатирани са и редица други нарушения.

Изводът от разследването на европейската прокуратура повтаря почти напълно

фактите от разследването на „За истината“

– в хода на санирането е е било пестено от цената на материалите, което е довело до лошо качество на строителните работи. Сега трябва да бъде установено кой се е облагодетелствал от разликите в цените на строителните материали, платени с парите на европейските данъкоплатци и действително вложените в сградата.

Проектът “Енергийна ефективност за по-чист въздух в Силистра” е в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.“ Общата стойност на поръчката е 1 243 640,53 лв. без включен ДДС за саниране на общо 6 блока . От нея дружеството на

Димитър Недялков е успяла да усвои 500 хил.лв

чрез санирането на двата най-големи блока: на ул. “Симеон Велики” №4 – за 300 хил. лв. и на ул.”Добрич” №35 за 200 хил.лв.

Във връзка разследването са били изискани документите по поръчката от управляващия орган на програмата – Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Те са били проучени от разследващи полицаи към Главна дирекция “Национална полиция”. В Силистра през 2022 г. са разпитани около 70 свидетели. Това са живеещите в няколкото блока, санирани по този проект. 

И макар да се правят експертизи на изпълнението, основната насока, по която се работи в разследването, са действия от страна на длъжностно лице, от което е настъпило ощетяване на европейски фондове. В случая възложител на поръчката е кметът на общината. Важен въпрос е

какви пари са били усвоени и разпределени

с неговия подпис в процеса на изпълнение на поръчката.

Според твърденията на граждани от един от санираните блокове, от общината са били отпуснати и допълнителни средства в размер на 30 хил.лв., за да извърши отново Димитър Недялков некачествения ремонт на покрива, което той първоначално отказвал да извърши.

Отговори на въпросите, зададени от „За истината“ на кмета на Силистра, през Общинския съвет в града.
Илюстрация: Димитър Пецов

Ръководителят на проекта – който е служител на Община Силистра,  потвърди през „За истината“, че такива средства действително са били отпуснати. Но на питане, отправено чрез Общинския съвет в началото на 2022 г., кметът на града отрече да е отпускал допълнителни средства за ремонт на ремонта в блока. Тези противоречиви изявления на хора от администрацията също пораждат съмнения, че по проекта действително са отклонявани следства. Затова и несъответствията между дадените като оферта от изпълнителя материали и реално вложените може да са толкова фрапиращи – нещо констатирано и  от вещото лице при сегашната експертиза.

От тук нататък се очаква реакцията на прокуратурата.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините