Тръгва ли държавата срещу олигархичните интереси в енергетиката?

гр. Гълъбово, август 2020 г.
Източник: Фейсбук група Гълъбово в 21 век – ГЕНОЦИД!

Кабинетът предвижда да затвори две от най-старите и амортизирани топлоелектрически централи в България – ТЕЦ“Брикел“ и ТЕЦ „Бобов дол“, свързвани с Христо Ковачки. Новината дойде от вицепремиера Асен Василев, по време на парламентарен контрол в края на миналата седмица.

Разбира се,

спирането на централите не може да стане изведнъж,

а поетапно – с намаляване и изключване на мощности.

А управляващите трябва да се споразумеят със собственика и синдикатите за подкрепа на работниците от Фонда за справедлив преход.

Двете централи – най-старите и амортизирани в България са санкционирани нееднократно от РИОСВ в Стара Загора и Перник, дори бяха затваряни, заради нарушения на екологичното ни законодателство. Те не могат да покрият разписаните в комплексни им разрешителни норми на вредни емисии, приети от ЕК,

но години наред призивите на неправителствения сектор централите да бъдат затворени, оставаха

глас в пустиня.

Загубено е и общественото доверие в безкористността на регионалните екоинспекции, които са длъжни да контролират нивата на емисиите в атмосферата от работата на централите. Защото информацията за насрочените проверки в тях странно „изтича“ към ръководствата на дружествата и в дните на проверки ТЕЦ-те работят с намален капацитет и пълен обем на очистващите си инсталации.

Освен това анализ на OCCRP( международен „Проект за докладване на организирана престъпност и корупция“) показва, че двете централи, свързани с Христо Ковачки, са отчели странно ниски стойности на въглеродни емисии за периода 2017 – 2020 г. и така са спестили плащания към ЕК на стойност между 27 и 32 млн. евро. Това е станало след смяната на компанията, която заверява данните им. В този период „Бобов дол“ и „Брикел“ се отказват от утвърдените верификатори като Green and Fair, с които са работили в продължение на близо десетилетие, в полза на GMI Verify – компания, основана през 2017 г. от 27 годишната тогава Габриела Миленова, която няма никакъв експертен опит в областта на верификацията на данни за емисии. Същата компания сключва договор за заверка на емисиите на 12 ТЕЦ-а в България, придобити от Христо Ковачки в периода между 2003 и 2008 г. чрез приватизационни сделки, според разследването на „Грийнпийс“-България от 2018 г. , озаглавено

„Финансовите мини на Ковачки“.

След изявлението на вицепремиера Асен Василев за затварянето на централите уж с различни собственици, техните ръководствата излязоха с отворени писма до правителството.

В тях ТЕЦ-те са описани едва ли не като стълбове на енергийната ни система, а последиците от спирането им са силно преувеличени.

Особено в контекста на казаното от вицепремиера, че двете произвеждат едва 1 процент от електрическата енергия в страната. В писмата се посочват и инвестиционни намерения на дружествата за енергийна и „зелена“ трансформация, свързана с изграждането на фотоволтаични паркове, системи за производство и съхранение на водород, използването на природен газ и биомаса, внедряване на технологии за безвъглеродна енергия и пр. Но двете дружества не посочват размера на необходимите инвестиции и най-важното дали могат да ги осигурят.

Справка в АПИС показва, че през 2021 г. „Брикел“ ЕАД е осигурявало здравно и социално 1280 лица, а „Бобов дол“ – 913. Но в писмото си ръководството на централата в Гълъбово твърди, че “Брикел“ ЕАД е пряко свързан с над 6000 работни места в 5 български области“, което множество медии разбраха

като „осигурява 6000 работни места“ и така подведоха своята аудитория. А

твърдението, че централата е една от структуроопределящите мощности в България

е толкова нелепо, че дори не си струва да бъде обсъждано.

Позициите на ръководствата са подкрепени със становища на синдикатите, които настояват за запазване на работните места в двете централи. На въпрос на За истината затова какви са условията на труд в „Брикел“, Иван Цветков – лидер на КТ „Подкрепа“ в дружеството ги сравни с тези в рудниците на комплекса „Марица изток“ и предпочете да не отговори колко пъти синдикатите са поставяли темата  пред работодателя.

Обещанията на кабинета да осигури работни места с добри заплати на хората, които ще бъдат освободени от централата, синдикалистът коментира така: „Не знам какво мислят да правят, но не съм видял досега някой да се погрижи за работници, останали на улицата след закриване на предприятия. Не че не вярвам на правителството. Но при нас работят всички млади хора от община Гълъбово, никой никъде не ги наема, къде ще отидат после?“.

Социален ефект от дейността на „Брикел“ за община Гълъбово има, защото централата топлоснабдява обществените и битови сгради в града. Но той се преекспонира от местната власт, която подготвяше заедно със собственика на енергийното дружеството изграждането на Завод за горене на отпадъци на площадката на дружеството. И възнамеряваше да го снабдява с необходимите количества от чужбина.

Добре информирани източници, пожелали анонимност твърдят, че преговори за затварянето на двете централи се водят със собственика не от вчера. И че започналите плащания на Министерството на околната среда и водите към ТЕЦ „Брикел в размер на близо 25 млн. лева по осъдително решение на Върховния административен съд за отказ на екоминистерството да предостави безплатни квоти за емисии на парникови газове на дружеството, са само част от тази „сделка“. Която, макар и да закъсня драматично, е време да бъде финализирана.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам