Държавата срещу олигарсите – истина или пореден прах в очите на обществото

ТЕЦ „Брикел“ на 10.10.2022 г.
Снимката ни е изпратена от граждани на Гълъбово

Ако имахме държава и институции на място, ТЕЦ „Брикел“ в Гълъбово, свързвана с енергийния олигарх Христо Ковачки, отдавна щеше да бъде затворена. Принудително. С всичките основания на закона. Обаче не.

Амортизираната и най-стара централа в България работи, та пуши. Ама не метафорично, а истински.

Черен дим излиза не само от комина, а отвсякъде – от покрива, от изпочупените прозорци и дори през тухлите на сградата. Гражданите протестират, подават сигнали и пишат жалби до екоминистерството и РИОСВ в Стара Загора, качват снимки и видеа в социалните мрежи с гневни коментари. Младите и по-добре образованите все по-често отправят взор към чужбина, но не са изгубили докрай надежда, че могат да останат в родината си. А други, които не виждат за себе си алтернатива на пазара на труда, очевидно не осъзнават на какъв риск подлагат здравето на децата си. И своето собствено. И е чудно как оцеляват в подобна работна среда, а някои дори успяват и да се пенсионират.

ТЕЦ „Брикел“ трябваше да бъде изведена от експлоатация през 2011 година, но след  приватизацията й, тя продължи да работи далеч отвъд експлоатационния си живот.

И през 12 годишното управление на ГЕРБ и Бойко Борисов получи от държавата милиони за т.нар. „студен резерв“ на енергийната система

заедно с ТЕЦ Варна на Ахмед Доган. Както и разрешение от РИОСВ – Стара Загора да гори отпадъци, без анализ как това ще се отрази върху здравето на хората и околната среда. После съдът отмени решението на инспекцията, благодарение на активността на гражданите и експертната помощ на организации като „Грийнпийс“- България и „За земята“.

Вместо да инвестира в модернизацията на централата, собственикът й, според Търговския закон – гражданин на Великобритания на пределна възраст, се опитва да продължи експлоатацията й като изгаря по-евтини за дружеството горива и после се опитва да узаконява тези действия“, пише в публикуван на интернет страницата си обзорен материал по темата „Грийнпийс“ – България, в който се проследяват всички безобразия на частното дружество „Брикел“ ЕАД, обединило под шапката си най-старата топлоцентрала в страната и Брикетна фабрика.

Контролните органи налагат санкции на ТЕЦ „Брикел“, която е в непрекъснато нарушение на правилата за опазване на околната среда. А Европейският съд излезе с решение по поредното дело на ЕК срещу България, затова че източномаришките централи и затворената засега ТЕЦ „Марица 3“ в Димитровград нарушават европейската Директивата за чист въздух с честите превишения на нормите за серен диоксид. Съдът все още не е определил размер на санкцията. Така дава своеобразен гратисен период на  страната ни – единствената от ЕС, която е сред топ 20 на най-големите замърсители със серен диоксид в света, да предприеме мерки за намаляване на тези емисии. Но въпреки санкциите и протестите на гражданите, централата продължава да нарушава екологичното законодателство. Защо?

Отговорът е прост – защото ТЕЦ „Брикел“ обжалва тези санкции и най-често те падат в съда.   

Дали защото наказателните постановления са написани от некадърни или корумпирани юристи(или и двете), но в тях липсва юридическа логика, споделиха запознати с тях пред „За истината“.

ТЕЦ „Брикел“ ще продължи да трови въздуха, но „законосъобразно“ – тук

Докато други регионални инспекции успяват да защитят санкциите си пред административните съдилища, старозагорската РИОСВ – не. Тези постановления се гледат първоначално в съда в Гълъбово, в който има само двама съдии. И е близо до ума, че ако те не са корумпирани, може просто да се страхуват от сянката на енергийния олигарх. Но дори и да искат да отсъдят справедливо, при лошо съставени наказателни постановления, ръцете им са вързани.

За първи път по – енергично спрямо ТЕЦ „Брикел“ ЕАД реши да действа Борислав Сандов – министър на околната среда и водите в правителството на Кирил Петков.

Тръгва ли държавата срещу олигархичните интереси в енергетиката? – тук

След две негови инспекции в дружеството, първата възпрепятствана скандално от ръководството на централата, последва заповед на директорката на РИОСВ – Стара Загора Дияна Искрева за принудително спиране на работата й. Старозагорският административен съд отмени предварителното изпълнение на заповедта, ВАС потвърди решението му. В предстоящото административно дело по същество, което започва през следващата седмица,  

трябва да се докаже фактологично дали централата нарушава системно Закона за околната среда и замърсява атмосферния въздух в Гълъбово и региона.

Най-вероятно това е и една от причините за извършената едномесечна проверка в ТЕЦ „Брикел“ и в останалите три централи в източномаришкия басейн – държавната ТЕЦ „Марица изток 2“ и двете тъй наречени американски централи – „Ей И ЕС Гълъбово“ и „Контур Глобал Марица изток 3“ – за да не изглежда проверката преднамерена. За нея в Гълъбово бяха командировани експерти от всички регионални инспекции на МОСВ в страната. А в началото на седмицата на интернет страницата си РИОСВ-Стара Загора публикува прессъобщение за резултатите. В него за ТЕЦ „Брикел“ е посочено, че в работата на горивната инсталация са установени множество нарушения, „свързани основно с наличие на неорганизирани емисии от сградата на котелното на оператора. Констатирано е и изпускане на емисии от комин 2, без централата да е била в авариен режим на работа, каквото е изискването по комплексно разрешително“.

А от РИОСВ – Стара Загора са издадени седем акта за нарушаване на условията в Комплексното разрешително, за които ще бъдат наложени наказателни постановления“.

За неизпълнение на изискванията по чл. 123 в и чл. 125 от Закона за опазване на околната среда на оператор на инсталации – юридическо лице, законът предвижда налагането на имуществена санкция от 10 000 до 500 000 лв. в зависимост от тежестта на нарушението и въздействието върху околната среда. При проверката са участвали и представители на други отговорни контролни институции, които също са регистрирали нарушения. Така например службата „Пожарна безопасност и защита на населението“ е съставила около 14 акта, научи „За истината“.  През седмицата проверката е била спряна с разпореждане на служебната министърка на околната среда и водите Росица Карамфилова. 

Делото в Административния съд в Стара Загора ще бъде трудно.

Защото съдията ще трябва да го реши не по публикации в пресата и от Докладите на „Грийнпийс“ за Въглищната империя, свързвана с енергийния олигарх Христо Ковачки. А от архива със събраните доказателства и наложени санкции от РИОСВ-Стара Загора, потвърдени от съда и платени от оператора на ТЕЦ “Брикел“ за нарушенията на екологичното ни законодателство и на условията в Комплексното разрешително на централата, последното от които е обжалвано в съда от – „Грийнпийс“ и „За земята“. Двете неправителствени организации са подали молба до Старозагорския административен съд да бъдат присъединени като страна по делото към РИОСВ – Стара Загора. То започва на 18 октомври и „За истината“ ще го проследи, защото е с висок обществен интерес и трябва да реши съдбата не само на централа и на работещите в нея, но и десетки хиляди души от региона.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам