BG | EN

Държавата смени шефа на ВиК-Шумен, общините не знаят нищо за новия управител

Снимка: radian.bg

Илиян Илиев, бивш директор на ВиК-Ловеч, ще бъде временно изпълняващ длъжността управител на ВиК-Шумен.  Решението беше взето на Общо събрание на дружеството, съобщи регионалното издание „Радиан“.

Илиев е предложен и избран от представителя на МРРБ, респ. на държавата, която е мажоритарен собственик с 51 % във ВиК – Шумен.  Новият шеф ще изпълнява длъжността управител до провеждането на конкурс за поста.  Представителите на общините, които също са акционери в дружеството, по-късно заявиха, че не са били информирани предварително за предложението на държавата и не знаят нищо за новия управител.

В дневния ред на общото събрание е влязло и предложението на община Шумен, която номинира за управител общинския съветник Иван Ламбов.  Той е бил подкрепен от част от кметовете, но представителят на държавата е гласувал за кандидатурата на Илиев и това е решило избора.

Според представителя на МРРБ, досегашният конкурс за управител на ВиК – Шумен се е провалил и ще бъде обявен нов.  Тази процедура ще отнеме месеци.

Ето и подробности от проведеното събрание.  На него са присъствали представители на общините Шумен, Велики Преслав, Хитрино, Никола Козлево, Каспичан, Върбица и Венец.   За председател на събранието е избран Иван Крачунов, представител на МРРБ.

т. 1 от дневния ред е за освобождаване на управителя на „ВиК-Шумен” ООД, във връзка с депозирано заявление от Красимир Марков за прекратяване на договора му за управлението на дружеството. Всички присъстващи са гласували единодушно.

Т. 2 от дневния ред е за избор на нов управител на „ВиК-Шумен” ООД за срок до провеждане на конкурс одобряване на спечелилия кандидат и избора му от общото събрание на съдружниците на дружеството.  Определяне на възнаграждението на новоизбрания управител.

Упълномощеният представител на МРРБ е предложи за управител на „ВиК – Шумен” да бъде избран Илиян Борисов Илиев.  Ето и гласуването: Гласували „За” – 25810 дяла, съответстващи на 53%  от  капитала; Гласували „Против”  – няма ; Гласували „Въздържал се” – 18018 дяла, съответстващи на 37 % от капитала.

Упълномощеният представител на Община Шумен е предложил за управител на „ВиК – Шумен” ООД да бъде избран Иван Ламбов.  Ето гласуването: Гласували „За” – 13635 дяла, съответстващи на 28 % от капитала; Гласували „Против”  – 25810 дяла, съответстващи на 53 % от капитала; Гласували „Въздържал се” – 4383 дяла, съответстващи на 9 % от капитала.

По т. 2 е взето следното решение: Избира се за управител на „ВиК-Шумен” ООД Илиян Борисов Илиев, за срок до провеждане на конкурс за избор на управител, одобряване на спечелилия конкурса кандидат и избора му от общото събрание на съдружниците на дружеството.  Възнаграждението на новоизбрания управител на дружеството се определя в съответствие с изискванията на  чл. 33 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.

Събранието упълномощава министъра на регионалното развитие и благоустройството да сключи договор за възлагане на управлението на „ВиК-Шумен” ООД с новоизбрания управител, във връзка с решението по т.2.


  • Заглавието е на „За истината“

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините