Държавата се отказва от искането за европарите за „Струма“ през Кресненското дефиле

Изображение: Агенция „Пътна инфраструктура“

България оттегля апликационната форма за изграждането на автомагистрала „Струма“ през Кресненското дефиле, но продължава да разглежда проекта като приоритетен и не се отказва от него, съобщи днес Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Според АПИ, „решението не го стопира, а ще ускори екипната работа на всички институции, ангажирани с разширението на единствения „тесен участък“ по направлението до границата с Гърция“.

Решението за оттеглянето на формуляра за отпускането на 267 млн. евро за участъка е мотивирано с „новата Европейска комисия, която вече представи своя Европейски зелен пакт“. През октомври от Европейската комисия информираха България, че за лот 3.2 на „Струма“ няма да се отпуснат европейски средства заради преминаването на трасето през защитени територии и предлагане на график за изграждане и сума, които са необмислени или грешни.

На 15 януари изтичаше крайният срок, в който българското правителство трябваше да отговори на редица въпроси на Еврокомисията, свързани със строителството на участъка, припомня Медиапул. Вместо това е оттеглено подаденото през август 2019 г. искане за финансиране на лот 3.2 от Кохезионния фонд на ЕС.

В съобщението от днес се уточнява, че институциите продължават работа по подготовката на апликационната форма с оглед на приоритетите в сферата на екологията на новата Европейска комисия, която вече представи своя Европейски зелен пакт. Посочва се, че избраният вариант в най-голяма степен отговаря на техническите, социално-икономическите и екологичните изисквания.

„Въпреки това, за да е максимално прецизна относно въздействията на проекта върху видовете и местообитанията, които са предмет на опазване в дефилето, държавата ще пристъпи към определянето на специфични консервационни цели и мерки. За намаляване на въздействието върху обекти от „Натура 2000“ от съществуващия път E-79, Агенция „Пътна инфраструктура“ се ангажира до края на 2020 г. да изпълни поредица от смекчаващи мерки – модифициране на съществуващите водостоци, монтиране на двустранно разположена мрежа в банкета на пътя, монтиране на плетени мрежи за птици с височина 4 м върху тротоарите на големите съоръжения.

Автомагистрала „Струма“ е разделена на четири лота. До момента готови са лот 1 – от Долна Диканя до Дупница; лот 2 – от Дупница до Благоевград, и лот 4 – от Сандански до пресичането на гръцката граница при Кулата. Оставащият лот 3 е най-сложен за реализация както от екологична, така и от чисто техническа гледна точка, тъй като в района има свлачища и срутища, а зоната е с висок сеизмичен риск, пише по темата Дневник.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам