BG | EN

Държавата получи оценка 2,88 за грижите за децата

Снимка: http://nmd.bg

Оценка среден 2,88 получава държавата за грижата за децата в годишния доклад на Националната мрежа за децата. Той бе представен едновременно в няколко града на страната от организациите, членове на Мрежа за децата.

Това е най-ниската оценка, която институциите получават за работата си и политиките си за децата, от началото на изготвянето на доклада преди 7 години.

Годишният доклад „Бележник 2018: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата“ се разработва от експерти в съответните области, които използват факти и данни, предоставени от самите институции по реда на Закона за достъп до обществена информация.  Той разглежда 25 поети от държавата ангажимента в 5 области: „Основни принципи по Конвенцията на ООН за правата на детето“, „Семейна среда и алтернативни грижи“, „Здравеопазване“, „Образование“, „Правосъдие“. Докладът включва и препоръки, които биха подобрили съществуващите политики и практики.

Според специалистите най-тревожни през последните години са липсата на напредък в усилията за намаляване на детската бедност, системните проблеми в социалната сфера и системата за закрила на детето, както и липсата на целенасочена политика в подкрепа на семействата и родителите. При представянето на годишния доклад говорителите на Националната мрежа за децата са отбелязали недостатъчната координация между институциите, които често работят „на парче“ и без синхрон помежду си. Забавя се реформата в правосъдието за деца. Минимални са инвестициите и подкрепата на професионалистите, работещи с деца, както и за тяхното обучение и повишаване на капацитета им.

В „Бележник 2018“ най-ниска оценка – 2,53 получава областта „Семейна среда и алтернативни грижи“. Според експертите, системата се фокусира върху децата в риск, като липсва концепция на благосъстоянието на всички деца и родители. Най-високата оценка е за здравеопазването – 3,19, където се отчита напредък в намаляването на детската смъртност.

От миналата година Национална мрежа за децата изготвя и така наречения „Малък Бележник“ на база мненията на родители, деца и професионалисти, работещи с деца. За изготвянето на оценките са проведени 43 фокус групи, с участието на 189 деца и 156 възрастни, както и онлайн анкета с участието на 252 души. Най-разпространените мнения сред допитаните са, че дистанцията между хората и държавната власт е много голяма, че има нужда от повече човешко отношение в институциите и по-малко бюрокрация, повече връзка между хората и институциите, които работят в интерес на децата и повече въвличане на професионалистите от практиката, при извършването на системни промени и обсъждането на политики, отнасящи се до тяхната работа.

Днес документът е бил внесен в Народното събрание, Министерския съвет и институциите, ангажирани в грижите за децата, става ясно още от официалната информация в сайта на Национална мрежа за децата.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините