BG | EN

Документ с невярно съдържание вдигна цената на водата в Смолян

Историята на една „техническа грешка“, която се превърна в оправдание за политическата безотговорнист

Снимка: pixels.com

Документ с невярно съдържание, изпратен от областния управител на Смолян Недялко Славов в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), е послужил за одобряване на Бизнесплана на местното ВиК дружество за 2017 – 2021 г., който предвижда и нови цени на водата.

Става дума за протокол от Общо събрание на Асоциацията по ВиК (АВиК) в област Смолян, проведено на 20 октомври м.г. В документа е записано, че асоциацията съгласува Бизнес плана на „ВиК” с 81.71% от гласовете на членовете. Със „за“ са гласували областният управител, представляващ 35% от гласовете в асоциацията, кметът на Смолян Николай Мелемов (22,13%), зам.-кметът на Борино Незиха Велиева (1,94%), секретарят на община Мадан Бисер Минчев (6,55%), кметът на Чепеларе Славка Чакърова (4,12%), зам.-кметът на Рудозем Недко Кулевски (5,38%) и кметът на Златоград Мирослав Янчев (6,58%).

Неочаквано пропукване

Часове преди Общото събрание на Асоциацията по вода и канал на 20 октомври мг. се провежда заседание на общинския съвет в Смолян. На него кметът Николай Мелемов внася докладна записка, с която иска да получи мандат да гласува „за” Бизнес плана. Предложеният проект обаче не е раздаден на съветниците. Те отказват да го подкрепят на „юнашко доверие” и искат изслушване на управителя на „ВиК” Мариян Николов, но той се оказва извън страната. Затова общинските съветници вземат решение, с което „не дават мандат” на кмета да съгласува въпросния „Бизнес план”, който те не са виждали.

Вместо ново събрание – подправен протокол

На Общото събрание всички освен кмета на Смолян упражняват правото си на глас. В протокола е записано, че Бизнес планът е приет с 59,58% от гласовете на присъстващите, а пред медиите е обявено, че има достатъчно мнозинство и без гласовете, представлявани от Николай Мелемов, за приемане на Бизнес плана. Но няколко дни по-късно е съставен нов протокол, в който към гласувалите „за” е записан и кметът на Смолян. Областният управител Недялко Славов подписва документа и го изпраща с придружително писмо до министъра на регионалното развитие Лиляна Павлова с обяснението, че в предходния вариант на протокола е допусната „явна фактическа грешка“. Същият протокол е внесен и в Комисията за енергийно и водно регулиране.

Преметнатата КЕВР

На 28 март т.г. в комисията провежда обществено обсъждане на Бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ – Смолян. На него присъства и Люба Пеева – главен секретар на Асоциация по ВиК. Според отразеното в протокола, тя е заявила, че на свое събрание асоциацията е одобрила както предложения бизнес план на дружеството, така и новите цени.

Месец по-късно на 26 април м.г. комисията одобрява нови цени на водата в Смолян от 1 май т.г.

„Признанията” при свършен факт

Кметът на Смолян Николай Мелемов
Снимка: „Отзвук“

По време на заседанието на общинския съвет в Смолян от 29 юни т.г., запитан как е гласувал на събранието на асоциацията, кметът Николай Мелемов отговаря: „Не съм гласувал. Аз не съм гласувал. Те си правят протокола – асоциацията и го пускат към София. Защо са решили, че и без нашите проценти минава, това вече не е наш проблем.”

„Допусната е техническа грешка“ – така отговаря дни преди това областният управител Недялко Славов на журналистическия въпрос защо в протокола на Асоциацията, представен в Комисита за енергийно и водно регулиране, е записано, че кметът на Смолян е гласувал „за“ без да има пълномощия от общинския съвет.

Както ви харесва

Малко по-късно протоколът с „техническата грешка” бе свален от сайта на областната администрация. На негово място бе качен трети вариант, в който на четвърта страница пише, че с 59,58% от гласовете на проведеното събрание Бизнес планът на „ВиК“ – Смолян не е приет, а на следващата… че с 81.71% от гласовете бизнеспланът е приет.

На 10 август т.г. е свикано ново заседание на Асоциацията по ВиК. На него постфактум вече одобрения от КЕВР Бизнес плана, както и влезналите в сила нови цени на водата са успешно съгласувани.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините