Докато язовир „Тича“ намалява, две министерства дават различни мнения за неговото използване

Някои от ръкавите на язовира вече са пресъхнали. На снимката – язовирът край Маломир, Върбица в края на януари 2020 г.  
Снимка: Диана Желязкова

Язовир „Тича“ непрекъснато намалява, а двете министерства, които отговарят за него дават различни мнения за използването му. Собственик на язовира е Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ), но Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) отговаря за питейната вода, а сега двете министерства са в пълен разнобой по най-важния въпрос – за какво и за колко време ще стигне водата от „Тича“, захранващ с вода над 150 хил. души в две области.  

В началото на годината регионалният министър Петя Аврамова предупреди, че водата от язовира ще стигне за 30 месеца при положение, че се използва само за питейно-битово водоснабдяване на населението.  От „Тича“ черпят вода градовете Шумен, Велики Преслав, Търговище и още няколко села, но от язовира също се подава вода за напояване, за енергодобив, както и за осигуряване на минимално допустим отток в река Голяма Камчия.

Според земеделския министър Десислава Танева водата от язовир Тича ще стигне за следващите 2 години не само за питейни нужди, но и за напояване.  Министър Танева заяви, че не се налага да бъдат ограничавани количествата за напояване, макар че тази година земеделските производители са заявили почти двойно повече поливни площи, а прогнозите са за много суха година за притоците към язовира, което означава, че неговият обем няма да се увеличи значително.

Министерство на земеделието: Вода има, поливайте!

„Категорично е гарантирано подаването на вода от язовир „Тича“ и за питейно-битови нужди, и за напояване“ – това заяви министър Танева по време на парламентарен контрол, когато горещата тема беше коментирана по повод въпрос от народните представители Светла Бъчварова и Иван Иванов. Двамата депутати припомниха становището на регионалния министър Петя Аврамова и попитаха земеделския министър дали през лятото язовирът ще се използва и за напояване.  „И Търговищка област, и област Шумен са сред районите, където има развито овощарство и зеленчукопроизводство, затова въпросът е какво се предвижда и за напояването в тези две области, за да се осигурят достатъчни количества за замеделците“, попита Светла Бъчварова.

Министър Танева отговори, че според данните за състоянието на язовир „Тича“, предоставени от оператора „Напоителни системи“, има вода и за питейни нужди, и за напояване. Към 3 февруари 2020 г. наличният обем в язовир Тича е 167 653 млн. куб. метра, като полезният обем е 127,653 милиона кубика, а мъртвият обем на язовира е 40 милиона кубика, съобщи земеделският министър. И допълни, че намаленият воден обем на язовира се дължи на липсата на снеговалежи, както и на малките количества валежи в цялата водосборна област.

В месечния график на МОСВ за черпене на води от „Тича“ за януари 2020 г. са предвидени 3,2 милиона кубика за питейно водоснабдяване и 220 хил. кубика за осигуряване на минимално допустим отток в река Камчия.  В графика за февруари и двата показателя са занижени – предвидени са 3 млн. кубика за питейни нужди и 200 хил. куб. м за екологичен отток в река Камчия.

Поради трайното засушаване, общият приток в язовир „Тича“ миналата година е бил 32 млн. куб. м, което е близо до прогнозните данни за много суха година. В същото време, подадените количества от язовира за цялата 2019 г. са следните: за питейно-битово водоснабдяване – над 35 млн. кубика и за напояване – около 16 млн. кубика, съобщи министър Танева.  През 2019 г. от язовир „Тича“ не са подавани водни маси за енергодобив, увери земеделският министър, като обясни, че малката водноелектрическа централа „Моста“ е преработвала източваните водни маси, определени за екология.

Има и алтернативен източник за напояване

При наличния обем на язовира, питейно-битовото водоснабдяване от него може да бъде осигурено за следващите две години и не се налагат ограничения на водите за напояване, заяви министър Танева от парламентарната трибуна. И каза, че ако все пак се наложат ограничения, „Напоителни системи“ могат да осигурят алтернативен водоизточник за напояване от язовир „Шумен“ и от напоителна система „Виница“ в землищата на селата Дибич, Радко Димитриево, Мараш и Кюлевча.

„Всички данни, които изнесох към момента, говорят за това, че след масите, необходими за питейно-битови нужди, поливният сезон е осигурен“, заяви министър Танева. Тя посочи, че в Шумен има заявени значително повече площи за напояване, което е положителен факт. Ако през 2019 г. от клон Шумен са напоявани 2 573 дка, за 2020-а са заявени 4 150 дка.

На кого да вярваме?

Има очевидно разминаване в позициите на регионалното и на земеделското министерство, коментира депутатът от Шумен Иван Иванов и прогнозира, че заради пресъхването на язовира ще бъдат ощетени или хората, които ползват водата за питейни нужди или земеделските стопани. Според него собствеността на язовира трябва да се прехвърли на МРРБ, защото сега отговорността е размита между двете ведомства.

Министър Танева обаче е категорична, че в язовир „Тича“ има вода и за питейни нужди, и за напояване и използването на водоема за поливане на земеделски площи ще продължи по същия график.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам