Добрич купува 20 нови дизелови автобуси със заем от 4,5 млн. лв.

Илюстративна снимка на naeim a от Pixabay

Минимум 20 нови дизелови автобуси за обслужване на градския транспорт в Добрич ще бъдат закупени с помощта на заем. Това решиха днес общинските съветници по предложение на местната администрация.

Общински съвет – Добрич разреши на днешното заседание на „Градски транспорт Добрич” ЕООД да сключи договор за финансов лизинг с „Регионален фонд за градско развитие“ АД (РФГР АД), в качеството му на мениджър на Финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“, част от ОПРР 2014 – 2020 и с „ОТП Лизинг ЕООД“ (ОТПЛ) в качеството му на съфинансираща институция по инструмента, по силата на който да поеме дългосрочен дълг с цел реализацията на „Придобиване на минимум двадесет фабрично нови 9-10 метрови, нископодови, дизелови автобуси за обслужване на транспортната схема на гр. Добрич, в размер до 4,5 млн. лева. 

Предложението беше прието след дебати между съветниците и с поредица от въпроси към представителите на местната администрация. Заседанието на съвета беше излъчвано онлайн.

Договорите на настоящите превозвачи изтичат на 7 ноември, се разбра от отговорите на зам.-кмета Росица Йорданова. Администрацията е потърсила помощ от областния управител, от когото е било получено указание за удължаване на договорите към сега действащата транспортна схема до момента, в който от Общината са готови с новата схема.

По време на заседанието се разбра още, че в момента общинското дружество разполага с 11 превозни средства – 1 автобус и 10 микробуса, като някои от тях са произведени през 2011 година. Разходите за поддръжка и ремонт са непосилни. Тъй като са преоборудвани товарни возила, фирмите, които са предложили частите за това преоборудване вече ги няма на пазара.

„Изпадаме във невъзможност да движим тези автобуси”, посочи Катя Петкова – управител на „Градски транспорт Добрич” ЕООД. Тя обясни още, че обществените услуги за пътнически превоз трябва да бъдат интегрирани от географска, транспортна или тарифна гледна точка. Географската е територията на община Добрич, тарифната, ще бъде определена, то това, което липсва в Добрич, според Петкова, е единна карта на градската мрежа.

„Никъде не се говори, че трябва да имаме изградена и работеща билетна система”, заяви Катя Петкова. За пример тя посочи Варна, където по думите й има вътрешен оператор, но не и интегрирана система за продажба на билети. 

Предложението за закупуване на автобуси за градския транспорт се разглежда за трети път в Общински съвет – Добрич

Журналисти припомнят, че на 26 януари т.г. местният парламент е приел  бизнес задача за Управление и развитие на „Градски транспорт Добрич“ ЕООД за 2021 г., в която е заложена необходимостта от  закупуване на  допълнително минимум 20 превозни средства 8-9 метрови нископодови 52-55 местни автобуси, което изисква инвестиция в размер на около 2 500 000 € без ДДС.

С писма от февруари, май и октомври „ОТП Лизинг ЕООД“ и „Регионален фонд за градско развитие“ АД, дават одобрение „Градски транспорт Добрич“ ЕООД да сключи договор за финансов лизинг с параметри до 4,5 млн. лв. без ДДС, лизингов срок до96 месеца и лихва към дата на  офертата 1,87% годишно и първоначална вноска от 10%, но не по-малко от 500 хил. лв. при индикативна стойност на проекта обхват на инвестицията до 5 млн. лв., без ДДС. Средствата за първоначална вноска до 10%, ДДС и пускови разходи ще  бъдат осигурени с банков кредит от  Общинска Банка АД в размер до 600 хил. лв.

В края на месец юни т.г. Общинският съвет отказва поемането на дългосрочен дълг в размер на 5,1 млн. лв. чрез сключване на договор за финансов лизинг от общинското дружество. Съветници предложиха да се закупуват автобуси, след като стане ясна актуализацията на общинската транспортна схема на Община Добрич и комплексният финансово-икономически анализ за предоставяне на услугата обществен превоз на пътници на територията на Добрич.

На пресконференция през юни беше представен Първи работен вариант на Новата транспортна схема на Добрич. След обществено обсъждане до окончателното й приемане след месец ноември предстои разработване на още два работни варианта, казаха тогава от Общината. Снимка: Община Добрич

Решението на общинските съветници на днешната сесия в Добрич идва и след провалената преди дни обществена поръчка, обявена от „Градски транспорт Добрич“ и предизвикала поредица от негативни коментари и публикации в медиите и социалните мрежи, за закупуване на стари автобуси.

Поръчката за закупуване на 15 стари автобуси беше спряна от кмета Йордан Йорданов. Това се случи часове преди да изтече крайният срок за подаване на оферти и според добрички медии след като единствената фирма, поканена за участие в процедура “пряко договаряне” вече е била осигурила возилата. Доказателство за това „Пронюз Добрич“ намери на паркинга на фирмата. Там журналистите са заснели четири автобуса с електронен надпис „Градски транспорт Добрич“.

Кметът Йорданов тогава (9.10.21г.) публикува пост в личния си профил във Фейсбук, в който обясни защо е спрял поръчката. Според публикацията, Обществената поръчка за автобуси втора употреба е пусната не от Община Добрич, а от дружество „Градски транспорт Добрич“ и не е съгласувана нито с него, нито е одобрена от Общинския съвет, който е принципал на търговските дружества.

Скрийншот от публикацията на кмета на Добрич във Фейсбук по повод обществената поръчка за закупуване на стари автобуси.

Йорданов пое ангажимент на следващото заседание наобщинския съвет да предложи да се обсъдят условията за това как и какви автобуси да се купят, за да може общинското дружество да стане Вътрешен оператор.

Кметът остави на съветниците да преценят дали управителят на дружеството да понесе отговорност за обявената поръчка. Общинските съветници са принципал в управлението на дружествата, не пропусна да посочи той.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам