BG | EN

Добрички съд обяви за незаконна предупредителна стачка на медиците от местната болница

Снимка: МБАЛ-Добрич

Предупредителната стачка, проведена в периода 14 – 27 октомври 2022г., в МБАЛ – Добрич е била незаконна по отношение на 36 ответници, съобщиха от Окръжния съд в града.

Това е решението по делото, заведено от „Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич“ АД по Закона за уреждане на колективните трудови спорове /ЗУКТС/, в качеството му на работодател.

Магистратите отхвърлят предявените от „Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич“ АД искове за установяване незаконност на предупредителната стачка против останалите 6 ответници по делото и прекратява производството по внесените искове за установяване незаконността на обявената на 13 октомври 2022г. в дружеството ефективна стачка спрямо всеки от 42-мата ответници.

През есента на 2022 година медицинските сестри в добричката болница излязоха на протест с искане за повишаване на работните им заплати. Те настояха за стартово възнаграждение от 1500 лв., като сред мотивите за искането си посочиха, че по този начин ще бъдат привлечени млади кадри и няма да се налага сестри в пенсионна възраст да полагат извънреден труд по 150 часа месечно – толкова, колкото е годишният лимит. Преговорите за повишаване на възнагражденията се водиха с ръководството на болницата няколко месеца. След протестите ръководството заведе дело срещу участниците.

Защо съдът приема стачката за незаконна?

Съдът е приел, че в болницата е проведена предупредителна стачка по график – с откъсване от работа, а не са били организирани протестни действия в извънработно време, нито е провеждана символична стачка, както твърдят служителите. Окръжният съд не споделя и довода на ответниците, че не се касае за стачка по ЗУКТС, защото те протестирали във времето на почивките си.

Магистратите приемат, че 36 медицински специалисти са участвали в незаконна предупредителна стачка и предявените срещу тях искове следва да бъдат уважени.

Според съда, в болницата е съществувал колективен трудов спор за размера на основните трудови възнаграждения на медицинските специалисти, който не е бил решен по пътя на непосредствените преговори. Медицинските специалисти са имали право да стачкуват, но правото им на стачка не е било упражнено в съответствие със ЗУКТС, защото липсва взето с обикновено мнозинство от служителите решение за обявяване на предупредителна стачка. За валидно взето решение за обявяване и провеждане на стачка е било необходимо съгласието на 259 служители в болницата. Това изискуемо мнозинство по делото не е било установено, твърдят от съда.

Магистратите уточняват, обаче, че за проведена стачка може да се говори само в дните, в които служителите са били на работа, а не в почивните им дни или по време на отпуск, и посочват в решението си за кои дни се приема за установено, че всеки от 36-те ответници е участвал в незаконните стачни действия.

Тъй като стачката е обявена за защита интересите на медицинските специалисти, съдът отхвърля предявените искове за установяване незаконност на предупредителната стачка по отношение на останалите 6-има ответници – лекар, четирима санитари и техник ел. системи. В решението се обяснява, че те са подкрепили стачните действия на своите колеги медицински специалисти, но самостоятелно право на предупредителна стачка от солидарност за тях законът не предвижда.

Съдът прекратява производството за ефективната стачка

Решението си да прекрати производството по внесените искове за установяване незаконността на обявената на 13 октомври 2022г. в дружеството ефективна стачка спрямо всички ответници, съдът обяснява с настъпилия нов факт в хода на производството – провеждането в периода от 10 до 21 ноември 2022г. на обявената при подаване на исковата молба ефективна стачка. При това развитие на стачката надлежното упражняване на правото на иск от работодателя предполага оспорване на вече проведената стачка, а интересът от установяване незаконността на само обявената стачка отпада и производството по делото по този иск следва да бъде прекратено, пише в съдебния акт.

Решението на Окръжния съд в Добрич подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд – Варна, а частта, с която производството по делото е прекратено – в едноседмичен срок.

Синдиката: Спечелихме

В социалните мрежи от Синдикат на българските медицински специалисти коментираха със задоволство резултата от делото, тъй като съдът прекратява производството за безсрочната стачка в МБАЛ-Добрич. Което от своя страна не води до никакви последствия за участващите в тези действия медицински специалисти, обясняват от синдиката. Съдът, обявяват още от организацията, присъжда разходите по делото на МБАЛ-Добрич.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините