ДНСК забрани строителството в Синеморец заради незаконния колектор за фекални води

Синеморец е известен с един от най-красивите плажове по българското Черноморие
Снимка: Фейсбук

Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) наложи забрана за строителство в Синеморец за времето, необходимо за трайно решение на установения проблем с канализацията в района. Изпратени са предписания до кмета на община Царево Георги Лапчев и ВиК – Бургас да намерят решение на проблема с незаконния колектор, който зауства в морето.

Според закона, строителната забрана може да се налага за времето, необходимо за извършване на проучвания за подземни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и за изграждането им, пише в заповедта. В нея се уточнява, че тя ще важи за времето, необходимо за трайно решение на проблема с канализацията в района.

В края на юли тази година РДНСК – Бургас извърши проверка по сигнал за незаконен строеж на канализационния колектор, отвеждащ битовите и фекални води в залива „Свети Яни“. Според документите има одобрени инвестиционни проекти от 2001 г. и издадено от главния архитект на община Царево разрешение за строеж за „Експериментален пречиствателен модул за пречистване на отпадни води“, който е финансиран от ПУДООС. Предвидено е било пречистените от него води да бъдат отведени, чрез дълбоководно заустване на 1800 м. в Черно море.

Тръбата, за която РДНСК – Бургас установи, че се излива в морето.
Снимка: ДНСК

При провеждане на пробни изпитания обаче е установено, че съоръжението не работи. Заради това е изграден въпросният незаконен колектор. Установено е, че той няма необходимите строителни книжа.

Как и кога строителната инспекция откри незаконния колектор – тук

През 2008 г. РДНСК Бургас е издала заповед за забрана на  ползването на въпросния колектор, одобрена и от Върховния административен съд. През същата година е издадена и заповед за премахване на отходната тръба, което обаче не се е случило.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам