„Джи Пи груп“ отново се появи в поръчките за новия водопровод от яз. Тича

Аварии на основния водопровод оставят често шуменци без вода. Снимка: Диана Желязкова

„Джи Пи Груп“ АД и ДЗЗД „Тича 2020“ ще строят новия водопровод от яз. Тича. Това пише в решението на управителя на ВиК-Шумен за избор на изпълнители на обекта. Обществената поръчка е на стойност близо 57 млн. лв. без ДДС и има три обособени позиции.

По първата позиция за изготвяне на работен проект, строителство, доставка на материали/оборудване и авторски надзор за участъка от яз. Тича до Ревизионна шахта „Търговище” ще работи ДЗЗД „Тича 2020“. Обединението, в което влизат „Билдинг Комфорт“ ЕООД, „Водстрой ВТ“ АД и „Сет инженеринг“ ЕООД, е предложило цена от 21,373 млн. лв. без ДДС.

С оферта от 15,677 млн. лв. ДЗЗД „Тича 2020“ печели и третата позиция в обществената поръчка – от Ревизионна шахта „Търговище” до Ревизионна шахта „Велики Преслав” и от Помпена станция „1300“ до Напорен водоем „13000“.

За изпълнител на втората позиция – участъкът от Ревизионна шахта „Велики Преслав” до Помпена станция „1300“, е избрана фирма „Джи Пи Груп“ АД с предложена цена от 19,333 млн. лв. без ДДС.

Заради различни несътветствия с условията на поръчката от участие в процедурата са отстранени Обединение „Воден проект Шумен“ („Трейс Груп холд“ АД и „Вамар“ ЕООД); ДЗЗД „Аква билд – Тича“ („Парсек груп“ ЕООД и „Интерхолд“ ЕООД); ДЗЗД „Екопроект“ („Растер Юг“ ООД, „Тес Кънстръкшън груп“ ЕООД и „Актуал груп“ ЕООД);

Решението за избор на изпълнители в обществената поръчка подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията. Срокът за строителството на водопровода е 24 месеца. Средствата за него са по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

В края на април дружество, свързано с „Джи Пи груп“, спечели поръчка за строителството на пречиствателната станция в Шумен на стойност над 21 млн. лв. без ДДС. През септември следи към същата компания се появиха и в конкурса за избор на строителен надзор по проекта.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам