Битово-фекални води продължават да се изливат във Варненското езеро

През пролетта на 2020 г. при изкопни дейности, извършвани по проект, възложен от Община Варна, стана авария, причинила изтичането на отпадъчни води и мащабно замърсяване на Варненското езеро. 
Снимка: Ano Nimkov

Все още не са приключили ремонтните дейности на скъсания канализационен колектор, заради който отпадъчни води са заустени в дере в Запдна промишлена зона във Варна, а оттам изтичат и към Варненското езеро.

Аварията възникна след като в резултат на свлачищни процеси е пропаднала част от западния скат на дере Налбанка. Сигнал за нея е подаден на зеления телефон в екоинспекцията във Варна, която съобщи за това на 9 февруари. След посещение на място РИОСВ даде срок на ВиК – Варна за отстраняване на теча до 21 февруари т.г.

По информация на БНТ, аварийните екипи са прокопали над 30 метра, за да достигнат до тръбата. В момента се изграждат нови шахти, тръбопроводът е положен.

В интервю за БНР вчера Весела Кирилова-директор на РИОСВ – Варна отговори на въпроса дали докато се отстранява аварията могат да настъпят така: „Надяваме се да няма някаква сериозна опасност, защото тези води са битово-фекални, не са от производствени дейности, но така или иначе аварийна е ситуацията. Пак казвам, действа се по отстраняването на аварията“.

През следващата седмица се очакват резултатите от взетите проби от мястото, на което са изтекли отпадните води. Те се обработват от от регионалната лаборатория при Изпълнителна агенция „Околна среда“.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам