BG | EN

Десетки дървета изгоряха „случайно“ на варненската ул. „Зеленика“, за да разчистят строителен терен

Унищожените дървета по варненската улиза „Зеленика“
Снимки: Свилена Велчева

Това е история за унищожаване на дървета във Варна. В нея липсва художествена измислица и журналистически коментар. Само факти. Разиграва се на ул. „Зеленика“ в т.нар. „Цветен квартал“. (Иронията в тези имена е случайна).

История за един (не)случаен пожар

„Елате, елате да  видите гледката отгоре!“. Един от обитателите на блок 25 сочи насипите с пръст, траншеята и багера. Картината се открива от третия етаж на стълбището на панелния блок. На това място преди по-малко от година и половина е имало 22 дървета. Сега е терен, подготвян за строителство.

Датата е 30 април 2022 г. медиите съобщават за голям пожар до Първа езикова гимназия във Варна. Споменава се единствено за изгорели бараки. Досъдебното производство се води срещу неизвестен извършител.

Всъщност изгарят изцяло два 9-метрови атласки кедъра, пет 8-метрови източни туи, десет бeли акации. Силно обгорели и премахнати впоследствие са два 12-метрови чинара – вид, категоризиран като „почти застрашен“ в Червения списък на българските висши растения. Същата съдба сполетява и два 8-метрови явора.

„Излязох на терасата в първите минути и видях дърветата в средата на терена да горят“, връща се няколко месеца назад Диян Динков от блок 25. Той е заснел с телефона си огъня. „Казаха, че някакви деца ги били запалили. След пожара страшно бързо премахнаха всичко. Разследването се водеше срещу неизвестен извършител, който така и не откриха“, вдига рамене мъжът.

Иглолистни или широколистни? – За Община Варна няма значение

Констативният протокол за изгорялата дървесна растителност, подготвен от експерти на район „Приморски“, е с дата 12 май 2022 г. Ден по-късно в общината постъпва заявление за одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива „Сграда със смесено предназначение“ и издаване на разрешително за строеж, както и за премахване на дървесна растителност от строителния терен.

На 12 декември 2022 г общината изготвя доклад, разписан от ландшафтен архитект от дирекция „Архитектура, градоустройство и устройствено планиране“, за премахване на още 11 дървета от терена във връзка със строежа на сградата и прилежащия към нея паркинг.

На 31 януари 2023 г. е издадена заповед на кмета на Варна, чрез заместника му Христо Иванов, за премахване на пет дълготрайни декоративни дървета, между които три 100-годишни кипариса и един половинвековен явор, плюс още 6 акации, копривка, махалебка и плодни. Осем от дърветата попадат под защита на Наредба 1 за опазване на зелените площи и декоративната растителност.

В заповедта за премахване на растителността, зам.-кметът не се съобразява с доклада на ландшафтния архитект за вида и броя на засадените дървета, а изисква компенсаторната програма да обхване 33 иглолистни дървета от вида аризонски кипарис с височина 150-175 см.

Според препоръката на специалиста, всяко от изсечените широколистните дървета трябва да се компенсират с по 5 средноразмерни широколистни вида с височина 1,8-2,4 м, а четирите пирамидални кипариса – с по 5 иглолистни. За отсичането на копривката се изисква засаждане на 3 широколистни дървета с височина 1,8-2,4 м.

В заповедта на кмета е определено инвеститорът да залеси друг район, а именно между „Осми Приморски полк“ и бул. „Христо Смирненски“.

Притеснително за живеещите на ул. „Зеленика“ не са несъответствията между доклада на ландшафтния архитект и заповедта за компенсиране на растителността. Обитателите на блокове 22, 23, 24 и 25 имат опасения, че цялата зелена растителност от над 50 многогодишни дървета, южно от оградата на Първа езикова гимназия ще бъде изсечена за създаването на нова улица, обслужваща инвестиционния проект, планирана в Подробния устройствен план на района.

Как за над 50 дървета не се намери място на картата

Още през 2021 г. хората подават два сигнала до Община Варна, че в картата на уличното озеленяване на 25-ти микрорайон, публикувана на сайта на дирекция АГУП, не са нанесени общо над 52 броя дървета по протежението на южната ограда на Първа езикова гимназия, в отсека между ул. „Подвис“ и бл. №21 на ул. „Зеленика“. Сред липсващите на картата са и ценни ендемичен видове като 6 липи, 15 японски клена, 3 чинара, 5 ясена и др. И настояват това да бъде поправено.

Две години по-късно на запитване от ЕкоВарна по Закона за достъп до обществена информация от общината отговарят, че при тях липсва информация за видовете дървета в общинския имот, който се намира между Първа езикова гимназия, строителният терен и ул. „Зеленика“. Наличната растителност е отбелязана единствено със символи и местоположение на картата на зеления регистър.

Това са дървета от нашето детство, на повече от 50 години. Тук, където са предвидени паркоместата към строежа, имаше детска площадка“, спомня си Диана Величкова от блок 22 на ул. „Зеленика“.

„Нашата цел е да се запазят дърветата. Но имаме притеснения и за паркоместата си, и за устойчивостта на блоковете ни по време на самото строителство на новата сграда“, заявява Диян Динков от блок 25.

А делото ще се гледа след местните избори

Когато Общината приема новия Подробен устройствен план и План за регулация и застрояване на района (ПУП – ПРЗ), хората от квартала научават случайно и не успяват да се запознаят с плана.

„Всички известия до живущите на петте блока, бяха сложени на един куп до пощенските кутии на блок 25. Хората нямаше как да знаят за какво става въпрос. Имаше известия до отдавна починали, които са имали гаражи някога на улицата. Те трябваше да си вземат писма до поискване от пощата, които не даваха на наследниците им“, разказва Диян Динков. И продължава: „Като отивахме да се запознаем с проектите в район „Приморски“, винаги служителката беше или в болничен, или отсъстваше, или имаше много друга работа…“.

Хората от ул. „Зеленика“ съдят Общината за това, че не са били уведомени по надлежния ред за изготвения ПУП-ПРЗ на района.

Първото заседание по делото беше на 3 октомври т.г. Отложено – за след местните избори.


Тази статия е създадена от „Обществен център за околна среда и устойчиво развитие“ (ОЦОСУР) в рамките на проекта за подкрепа на независими регионални медии на Сдружение с несторанска цел „Про веритас“. Мненията, споделени в него са на ОЦОСУР и не непременно са споделени от „Про веритас“.

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Най-четени разследвания

Още от автора

Щипка сол, шепи страх

Провадия и сол. Думите са синоними заради огромното находище край града. От десетилетия се извършва индустриален добив. Което пък прибавя още една дума в речника на хората – земетресения. Не от днес. В минал подкаст ви разказахме за сегашен проект за два нови сондажа. Инженер Кадрия Мехмед сподели притесненията на съгражданите си.

Провадия – 7 хилядолетия природа, 7 хилядолетия история

Дар от природата. По-ценен от злато. Със 7-хилядолетна история. Запазен, пренесен. Край нас, очакващ да бъде преоткрит за още дълъг живот. Гледайте подкаста „Провадия - 7 хилядолетия природа, 7 хилядолетия история“ за най-стария солодобивен център в Европа.

Ще остане ли „Младежки дом – Варна“ на младежите? 

„Една от сградите на Общинския детски комплекс във Варна (до хотел „Черно море“) е твърде апетитна. Намеренията към нея не са на Общината, а на някои от строителите във Варна. И ако Общинският детски комплекс го няма в тази сграда, много лесно ще се осъществят намеренията им“, твърди Дарина Иванова, дългогодишен експерт „Младежки дейности“ към Община Варна и граждански лидер.

Още разследвания

Чиновник в Силистра е получавал години наред арендата от държавни земеделски земи

Държавен служител в Областната земеделска служба в Силистра е заменил през 2007 г. свои имоти срещу държавни, след което е продължил да ги от дава под аренда в собствена полза.

„Какво лошо има?“ – 1 млн. лв. за саниране на кметство с осем стаи в Мадара срещу 670 хил. за осеметажен блок в Шумен

Възможно ли е енергийното обновяване на двуетажна сграда с десетина стаи да струва повече от санирането на многоетажен жилищен блок с над 80 апартамента? Риторичен въпрос, както показва практиката от шуменското село Мадара.

Провал на ул. „Успех“ – след като похарчи 27 млн. лв. социалното министерство постигна 6.5% от заложените цели

За развитието на социалната икономика по времето на трима министри Министерството на труда и социалната политика изхарчва 27 млн. лв. Резултатът от усвоените милиони е 6.5% изпълнение на целите, заложени в проекта.