Дела срещу неоснователни действия на администрацията ще се гледат и по време на извънредното положение

Илюстративна снимка: pixabay

Делата срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията ще могат да се гледат и по време на извънредното положение, решиха членовете на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), цитирани от lex.bg.

В този кръг дела попадат и глобите, които се налагат за нарушаване на заповедите на министъра на здравеопазването във връзка с ограничаване на разпространението на Covid-19.

Според магистратите точно в извънредно положение действията на администрацията трябва да са предмет на обжалване и разглеждане.

„Представете си, че пред дома ви застане полицай и каже, че не ви допуска до жилището ви, защото така са му разпоредили. Точно в такава хипотеза може да атакуваш директно в съда това действие на длъжностно лице“, даде пример представляващият Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев.

Поводът кадровиците да се съберат са станали множество сигнали, жалби и писма на адвокати, граждани и юридически лица, които искаха да се разшири кръгът от дела, които да се гледат, както и да се гарантира извършването на някои административни услуги.

С друго решение от днес Съдийската колегия разреши свидетелства за съдимост да бъдат издавани не само по електронен път, но и на „едно гише“.

ВСС задължи председателите на съдилища да организират извършването на всички административни услуги на принципа на „едно гише“, което трябва да бъде близо до входа на сградата, като осигурят непрекъснатото му обезпечаване с необходимите предпазни средства срещу разпространение на инфекцията.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам