BG | EN

Дезинфекция на изборите – как здравното министерство е похарчило над 2 млн., за да ни пази докато гласуваме

Илюстративна снимка: Kreuz_und_Quer from Pixabay

Начинът, по който Министерство на здравеопазването похарчи 2.1 млн. лв. обществен ресурс за осигуряване безопасността на изборите от 4 април т.г. стана повод за въпросите колко прозрачно беше договарянето на дезинфектанти и маски, какво беше качеството на личните предпазни средства и как бяха доставени те? Отговорите, потърси кореспондентът на БНР във Велико Търново Здравка Маслянкова.

С постановление на Министерски съвет № 51 от 17.02.2021 държавата осигури допълнително 2 947 600 лева на Министерството на здравеопазването за дезинфектанти, маски, ръкавици и гащеризони за изборите. На 25 февруари т. г. в труднооткриваемия раздел „Покани и конкурси“ в сайта на министерството е публикувана покана, в която се посочва, че министерството купува 3 млн. хирургични маски, 800 хирл. маски с висока степен на защита FFP2, 30 хил. еднократни защитни гащеризона, 1.5 млн. латексови ръкавици и 71 т. дезинфектанти. Биоцидите са разпределени по 40 тона от дезинфектант за ръце в разфасовки по половин литър, 15 т. от дезинфектант за подово почистване в опаковки от един литър и още 16 т. дезинфектант за повърхности в разфасовки от 750 милилитра. 

Как общински служители в Севлиево получиха пари от перото „Патронажна грижа за възрастни и хора с увреждания“ – тук

В обявлението до заинтересованите фирми се посочва, че се разчита на незабавни доставки в срок не по-късно от 5 март за всички артикули в пълен обем, а за място е обозначен Централният склад на БЧК в село Лозен. Офертите и мострите си фирмите доставчици трябва да изпратят до края на работния ден на 2 март в деловодството на МЗ. Фирмите са имали 5-6 дни за доставките на тези огромни количества, което се явява и предпоставка за предварителни договорки. 

Тези екстремни срокове са допустими по принципите на облигационното право, коментира адвокат Кирил Терзийски от ПДИ, с чиято консултация бе направено разследването ми за БНР. 

Защо нито един респиратор не е купен от болницата в Севлиево от дарeнията за респиратори – тук

На 17 март по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) като кореспондент на БНР поисках от Централната избирателна комисия и от здравния министър проф. Костадин Ангелов договорите за доставка и отговор на въпроса по каква процедура е направено договарянето за отделните позиции. Искането беше разгледано след два дни от ЦИК в открито заседание и препратено по компетентност до здравния министър, посочи в отговора си председателят на Централната избирателна комисия Александър Андреев. 

Мълчанието на здравното министерство продължи 24 дни

Девет сканирани договора се оказаха голяма по обем информация и на 13-ия ден от подаване на заявлението по ЗДОИ от МЗ поискаха удължаване на срока за предоставяне на информацията с 10 дни. В интервю за БНР здравният министър проф. Костадин Ангелов категорично заяви, че за доставките не е обявявана обществена поръчка, а договарянето е направено по критерия най-ниска цена. На 12 април вечерта от МЗ получих сканирани копия на договорите за доставки на дезинфектанти, ръкавици, маски и гащеризони. Договорите са сключени по Закона за извънредното положение. Контрактите са девет на обща стойност 2 096 134,80 лв. с ДДС. 

Най-озадачаваща е доставката за дезинфектанти

На 8 март здравният министър сключва договор за 494 044,80 лева със сливенската фирма „Килвид“ за доставката на 71 тона дезинфектанти, производство на великотърновската фирма „Хигиенно-медицинска индустрия“ (ХМИ). Според договора доставката трябва да бъде направена в същия ден.

Доставчикът е прекупвач с лиценз за внос на електронни цигари

Договорът е подписан от пълномощника на фирмата Василина Янчева. Смущаващ е фактът, че пълномощното на Янчева е от 11 март или три дни след подписването на договора. Този контракт буди още въпросителни, свързани с прекалено ниските доставни цени на великотърновските дезинфектанти. Дезинфектантът за ръце е 40 тона в разфасовки по половин литър с единична цена за бройка 3,22 лв. без ДДС. По данни на фирмата производител тази марка дезинфектант за ръце е със заводска продажна цена от 6,90 лева на бройка без ДДС. При по-големи обеми на поръчка, цената може да бъде намалена най-много до 5 лева без ДДС за опаковка от половин литър, посочиха от ХМИ. 

Това поражда въпроси дали сливенската фирма не е направила преетикетиране на друг дезинфектант, представящ го за този на ХМИ, дали съдържанието в опаковките, които стигнаха до изборните секции, е годно, според изписаното на етикета, и отговаря ли на съдържанието.

От извършено химическо изследване на съдържанието на дезинфектанта за ръце, използван на изборите на 4 април, става ясно, че има грубо нарушение на Наредбата за етикетирането и въвежда потребителя в заблуда. 

От извършения качествен и количествен анализ в държавната лаборатория „Ел Би Булгарикум“ на 29 април на проба от дезинфектанта с партиден номер 000010522, произведен на 28.02.2021 и с разрешение за употреба от МЗ № 2537-3/08.02.2020, става ясно, че

няма и следа от активното вещество хлорхексидин диклюконат.

Според етикета на дезинфектанта от това вещество, имащо най-силно дезинфекциращо действие, трябва да има 0,5 грама в 100 грама продукт. Съдържанието на етанол е 70,7 грама на 100 грама продукт, което е също отклонение от данните върху етикета – 72 грама на 100 грама продукт. Смущаващ е фактът, че в дезинфектанта за ръце, използван на изборите, има и метанол, което е недопустимо. Изследването доказва наличие на 0,125 гр в 100 гр продукт. От това може да се направи обосновано предположение, че за производството на дезинфектанта е използван значително по-евтиния технически или денатуриран спирт, а не медицински. 

Дезинфектантът е годен за употреба и има ефективност

при това съдържание на етанол, въпреки че съдържанието му не отговаря на изписаното на етикета. Количеството на метанола няма да доведе до здравословни поражения при употребата му върху ръцете, посочват от химическата лаборатория, направила анализа. Засега от фирмата производител не коментират защо съдържанието на дезинфектанта не отговаря на изписаното на етикета. 

От договорите, предоставени по ЗДОИ от МЗ, става ясно, че извън направеното предварително обявление за 71 тона дезинфектанти, на 12 март министър Ангелов сключва договор със софийската фирма „Профиклийн“ за доставка на два тона и половина дезинфектант за ръце в опаковки по половин литър на цена от 2,28 лева без ДДС за бройка, производство на свиленградската фирма „Бест козметикс“, което от своя страна се явява най-ниската цена. 

Сливенската фирма „Айсберг-2000“, специализирана в търговията с технически и помощни средства и медицински изделия за хора с увреждания, е доставила 1,5 млн. броя латексови ръкавици за изборите по договор с МЗ внася от Гърция Поръчката е за 215 100 лева с предложена цена от 12 стотинки без ДДС за бройка. В обявлението на здравното министерство не се посочва от какъв материал да са ръкавиците. Моя проверка показа, че

български производители предлагат по-евтини винилови ръкавици,

които са подходяща защита при контакт с кръв и телесни течности, а с по-добра защита са по-скъпите нитрилни ръкавици, с които българските компании се явяват на обществени поръчки за доставки на болниците и по договори в чужбина. 

Интересни факти има и в договорите за доставка на маски.

Близо 850 хил. турски нестерилни хирургични маски, по 5 стотинки бройката без ДДС, е внесла софийската фирма „Соломед“. Договорът е сключен на 8 март със срок за доставка един ден. Най-ниската цена за хирургическа маска, каквото е изискването на здравния министър е 5 ст. При това положение буди недоумение защо от великотърновския производител на торбички „Екстрапак“ са купени 195 хил. маски със стотинка и половина по-скъпо за бройка. Това прави близо 3 хил. лв. над офертата за маски внос от Турция. 

Най-голямата поръчка за хирургични маски е направена с производителя „Интекстред“ – Пазарджик – близо 2 млн. маски по 6,2 ст. без ДДС за брой или 23.5 хил. лв. без ДДС по-скъпо от турските маски. Това прави над 26 хил. лв. без ДДС над най-ниската предложена цена за хирургични маски за избирателите и членовете на изборни комисии. 

Пазарджишката фирма печели още една от позициите – за доставка на 400 000 маски от по-високия клас на защита FFP2. Цената, договорена със здравното министерство, е 95 стотинки без ДДС за бройка. Договорът е с крайна цена 456 000 лева. Проверка в интернет магазина на фирмата показва, че същите маски се продават по 83 стотинки за бройка без ДДС или разлика от 48 000 лева без ДДС, което е още едно доказателство, че не е спазен принципът за най-ниска цена при договарянето, както твърди здравният министър.

От мениджмънта на „Интекстред“ отказват коментар

На цената на пазарджишката фирма – 95 стотинки без ДДС за бройка на маските с по-висока защита, доставка от 400 000 маски за 456 хиляди лева прави и прекупвачът „Булфарма“ – Пещера. Маските са произведени от друга пещерска фирма „Бари КБК Груп“. Тук надценката е още по-голяма, показа проверката ми. След поръчката за изборите здравното министерство прави нова – за лични предпазни средства за болниците. На нея пещерската фирма производител оферира цена за същите маски от 65 стотинки за бройка без ДДС, а фирма прекупвач, която също участва в поръчката за болниците, купува от „Бари КБК Груп“ същите маски по 36 стотинки за бройка без ДДС и ги предлага на здравното министерство по 45 стотинки.  

Още една фирма от Пещера – „Теоекспрес“ сключва договор със здравния министър за доставка за изборите. От Турция се внасят 30 000 защитни гащеризона за ковид секциите в болниците и подвижните секции за хората, поставени под карантина. Договорът е за 248 400 лева. В него е посочена доставна цена на турските гащеризони по 6,90 лева без ДДС за бройка. По повод най-ниската цена, която е водещ принцип според здравния министър при доставките за изборите, фирми доставчици на същите гащеризони от Турция заявяват, че ги купуват по 2,85 евро бойката или 5,70 лева, което прави разлика от 36 000 лева.

Сезирани са Специализираната прокуратура, Комисията за защита на потребителите, Парламентарната комисия по ревизия на управлението на Бойко Борисов. 


Текстът е част от редакционното съдържание на сайта на Фондация „Програма достъп до информация“

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Най-четени разследвания

Още от автора

Върховният административен съд ще реши да касира ли избора на съветници в Каварна

Решението на Административния съд в Добрич, с което изборите за общински съветници в Каварна бяха определени за недействителни, е обжалвано в законовия срок от един от общинските съветници от листата на ГЕРБ.

Промените в Конституцията бяха приети на първо четене със 164 гласа

"За" гласуваха 164 депутати от ГЕРБ, "Продължаваме промяната - Демократична България" и ДПС, въздържали се нямаше, "против" бяха 66 - БСП, "Възраждане" и "Има такъв народ". 

Емилия Данкова от „За истината“спечели наградата „Червена линия“ за регионална журналистика

Емилия Димитрова - Данкова - главен редактор на регионалното издание "Севлиево онлайн" и автор на "За истината" спечели тазгодишната награда „Червена линия 2023 – награди за журналистика срещу корупцията“ в категория "Регионална журналистика".

Още разследвания

Стадионът в Русе, на който светкавица уби дете през август, се оказа без гръмоотводи

Разследване на “За истината” установи, че по време на инцидента, при който на 30 август т.г. мълния порази дете на общински стадион в Русе съоръженията там не са разполагали с всички предвидени по проект системи за защита от мълнии.  

2,5 млн. лв. „в брой в пликове и торбички“ (видео)

Мъж от Бургас обвини кмета на Бургас Димитър Николов, който е кандидат на ГЕРБ за пореден мандат в корупция в особено големи размери. Във видео, за което телевизия "Еврокам" твърди, че е получено на електронната й поща мъжът с имена Михаил Михайлов твърди, че е получил около 2,5 млн. лв. "в брой в пликове и торбички" от самия Николов и негови приближени. 

Университетската кариера на почетния консул на Барбадос отново е под въпрос

Ректорът на Тракийския университет проф. Добри Ярков няма намерения да обяви нов конкурс за длъжността „доцент“ по публично право, на която назначи Петър Илиев – адвокат от Софийската колегия и бивш преподавател по конституционно право в Юридическия факултет на СУ.